مقالات و کتابهای ارتودنسی

Title Paper : Common errors observed at the American Board of Orthodontics clinical examination

Publish : 2017
Language : English
Pages : 4

Common errors observed at the American Board of Orthodontics clinical examination

Download

Title Paper : Evaluation of enamel surface roughness after orthodontic bracket debonding with atomic force microscopy

Publish : 2017
Language : English
Pages : 7

Evaluation of enamel surface roughness after orthodontic bracket debonding with atomic force microscopy

Download

Title Paper : 1001 Tips For Orthodontics and its Secrets

Publish : 2008
Language : English
Pages : 255

این کتاب به نکات کاربردی در زمینه ارتودنسی می پردازد. در فصل اول اصول اولیه بیومکانیک را شرح می دهد و در فصل های بعدی به صورت تخصصی در زمینه لنگرگاه یا انکوریج به بحث می پردازد و در انتها به نحوه نگهداری از آن می پردازد

Download

Title Paper : orthodontics & paediatric dentistry

Publish : 2000
Language : English
Pages : 172

در این کتاب به ارتودنسی و به صورت تخصصی ارتودنسی کودکان یا اطفال پرداخته می شود که شامل مباحث تجزیه و تحلیل سفالومتریکی، دندان مصنوعی، malocclusion یا بد قرار گرفتن دندان ها بر روی یکدیگر و موارد دیگر پرداخته شده است.

Download

Title Paper : restorative Dentistry, Paediatric Dentistry & orthodontics

Publish : 2009
Language : English
Pages : 255

در این کتاب که ویراست سوم می باشد به بخشهای پریودنتولوژی، اندودنتیکس، پروتزهای دندانی، مدیریت ترمیمی ایمپلنت های دندان، آرام بخش آگاهانه در دندانپزشکی، دندانپزشکی کودکان و ارتودنسی پرداخته شده است

Download
سبد خرید شما بروزرسانی شد