جدیدترین ویدیوها

آموزش استفاده از دستگاه اپکس لوکیتور

آموزش استفاده از دستگاه اپکس لوکیتور توسط آقای دکتر کیومرث نظری مقدم

Ortho - MTA

درمان کانال

TS III - Taper Kit

مراحل جراحی عمومی ایمپلنت دندانی

Abutment Level

مراحل قالبگیری ایمپلنت های دندانی و اصول آن

MS Implant Kit

مراحل جراحی مینی ایمپلنت

Smart Builder

طراحی با مش های تیتانیومی جهت کارگزاری پودر استخوان و ساخت دیواره استخوانی

Guide Kit

مراحل کاشت دندان بدون خونریزی - Flapless Surgery

Bone Graft

پیوند و پودر استخوان

Fixture Level & Abutment Level

ایمپلنت و اصول قالبگیری و روش های آن

MTA Ortho

درمان کانال