سیلر و ام تی ای

ژل ضد عفونی
Antiseptic Gels

به زودی

مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
Antiseptic liquid No.1 2%

به زودی

آکوا – تسیم
Aqua-Cem – For fixation And Filling

به زودی

کالسیتین
Calcetin – Cavity Liner Paste

به زودی

کالسیتین
Calcetin – Cavity liner powder

به زودی

کالسیتین خمیر اندودنتیک
Calcetin – Endodontic product

به زودی

کریزاتین، مایع شمارۀ 1
Cresotin

به زودی

کریزاتین، مایعشمارۀ 2
Cresotin No.2

به زودی

کریزاتین-خمیر
Cresotin Paste

به زودی

کوپراتین، پودر
Cupratin Powder

به زودی

کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
Cupratin Suspension No.1

به زودی

کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
Cupratin Suspension No.2

به زودی

ویدیوها
      کنترل عفونت و اورژانس های مطب |       Infection Contrap and Emergencies in the Dental office

کنترل عفونت و اورژانس های مطب

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder | Screw Removal - Using a holder

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder

دیسینسیتین
Desensetin

به زودی

دیسینسیتین-ژل
Desensetin

به زودی

دیسینسیتین- اسپری
Desensetin Liquid

به زودی

دیویتال خمیر بدون آرسنیک
Devital devitalization

به زودی

ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel for orifice detection

به زودی

ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel with peroxide

به زودی

مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Liquid

به زودی

ایپاکسیدین
Epoxidin – For filling of root canals

به زودی

ایوگیتین
Eugetin – For filling root canals

به زودی

فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
Flow-Cleans-Profi Powder No.1

به زودی

فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
Ftor-Lux Fluoride Varnish

به زودی

فولاو کلینز کورون - پودر شماره 2
Ftor-Lux Kit

به زودی

ژل شریان بند برای جمع لثه
Hemostop – Gel

به زودی

مایع شریان بند برایجمع لثه
Hemostop – Liquid

به زودی

یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
Iodotin Hardening paste

به زودی

Iodotin Non-hardening paste
Iodotin Non-hardening paste

به زودی

یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
Iodotin Paste in syringe

به زودی

مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
Liquid

به زودی

پالیرن شمارۀ 3
Poliren Polishing Paste No.3

به زودی

پالیرن شمارۀ 1
Poliren Polishing Paste No.1

به زودی

پالیرن شمارۀ 2
Poliren Polishing Paste No.2

به زودی

پلیاکریلین اسید اچ
Polyacrylin – Conditioner

به زودی

پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
Polyacrylin

به زودی

پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
Polyacrylin

به زودی

پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
Polyacrylin – Varnish

به زودی

ریزوتین
Resortin

به زودی

روتدنت
Rootdent

به زودی

تیمپو دنت – خمیر
Tempodent Paste

به زودی

تیمپو دنت – پودر
Tempodent Powder

به زودی

تراولین
Travlin – Gel

به زودی

ژل ضد عفونی
ntiseptic liquid

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد