سیلر و ام تی ای

ژل ضد عفونی,Antiseptic Gels,Tehnodent,تهنودنت
ژل ضد عفونی
Antiseptic Gels

ناموجود

مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2,Antiseptic liquid No.1  2% ,Tehnodent,تهنودنت
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
Antiseptic liquid No.1 2%

ناموجود

آکوا – تسیم,Aqua-Cem – For fixation And Filling,Tehnodent,تهنودنت
آکوا – تسیم
Aqua-Cem – For fixation And Filling

ناموجود

کالسیتین,Calcetin – Cavity Liner Paste,Tehnodent,تهنودنت
کالسیتین
Calcetin – Cavity Liner Paste

ناموجود

کالسیتین,Calcetin – Cavity liner powder,Tehnodent,تهنودنت
کالسیتین
Calcetin – Cavity liner powder

ناموجود

کالسیتین خمیر اندودنتیک,Calcetin – Endodontic product,Tehnodent,تهنودنت
کالسیتین خمیر اندودنتیک
Calcetin – Endodontic product

ناموجود

کریزاتین، مایع شمارۀ 1,Cresotin,Tehnodent,تهنودنت
کریزاتین، مایع شمارۀ 1
Cresotin

ناموجود

کریزاتین، مایعشمارۀ 2,Cresotin No.2,Tehnodent,تهنودنت
کریزاتین، مایعشمارۀ 2
Cresotin No.2

ناموجود

کریزاتین-خمیر,Cresotin Paste,Tehnodent,تهنودنت
کریزاتین-خمیر
Cresotin Paste

ناموجود

کوپراتین، پودر,Cupratin  Powder,Tehnodent,تهنودنت
کوپراتین، پودر
Cupratin Powder

ناموجود

کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1,Cupratin Suspension No.1,Tehnodent,تهنودنت
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
Cupratin Suspension No.1

ناموجود

کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2,Cupratin Suspension No.2,Tehnodent,تهنودنت
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
Cupratin Suspension No.2

ناموجود

دیسینسیتین,Desensetin,Tehnodent,تهنودنت
دیسینسیتین
Desensetin

ناموجود

دیسینسیتین-ژل,Desensetin,Tehnodent,تهنودنت
دیسینسیتین-ژل
Desensetin

ناموجود

دیسینسیتین- اسپری,Desensetin  Liquid ,Tehnodent,تهنودنت
دیسینسیتین- اسپری
Desensetin Liquid

ناموجود

دیویتال خمیر بدون آرسنیک,Devital  devitalization,Tehnodent,تهنودنت
دیویتال خمیر بدون آرسنیک
Devital devitalization

ناموجود

ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان,Edetale – Gel for orifice detection ,Tehnodent,تهنودنت
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel for orifice detection

ناموجود

ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان,Edetale – Gel with peroxide,Tehnodent,تهنودنت
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel with peroxide

ناموجود

مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان,Edetale – Liquid,Tehnodent,تهنودنت
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Liquid

ناموجود

ایپاکسیدین,Epoxidin – For filling of root canals,Tehnodent,تهنودنت
ایپاکسیدین
Epoxidin – For filling of root canals

ناموجود

ایوگیتین,Eugetin – For filling root canals,Tehnodent,تهنودنت
ایوگیتین
Eugetin – For filling root canals

ناموجود

فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1,Flow-Cleans-Profi Powder No.1,Tehnodent,تهنودنت
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
Flow-Cleans-Profi Powder No.1

ناموجود

فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده,Ftor-Lux Fluoride Varnish,Tehnodent,تهنودنت
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
Ftor-Lux Fluoride Varnish

ناموجود

فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2,Ftor-Lux Kit,Tehnodent,تهنودنت
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2
Ftor-Lux Kit

ناموجود

ژل شریان بند برای جمع لثه,Hemostop – Gel,Tehnodent,تهنودنت
ژل شریان بند برای جمع لثه
Hemostop – Gel

ناموجود

مایع شریان بند برایجمع لثه,Hemostop – Liquid,Tehnodent,تهنودنت
مایع شریان بند برایجمع لثه
Hemostop – Liquid

ناموجود

یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي),Iodotin Hardening paste,Tehnodent,تهنودنت
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
Iodotin Hardening paste

ناموجود

Iodotin Non-hardening paste,Iodotin Non-hardening paste,Tehnodent,تهنودنت
Iodotin Non-hardening paste
Iodotin Non-hardening paste

ناموجود

یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان),Iodotin  Paste in syringe,Tehnodent,تهنودنت
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
Iodotin Paste in syringe

ناموجود

مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان,Liquid,Tehnodent,تهنودنت
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
Liquid

ناموجود

پالیرن شمارۀ 3,Poliren Polishing Paste No.3,Tehnodent,تهنودنت
پالیرن شمارۀ 3
Poliren Polishing Paste No.3

ناموجود

پالیرن شمارۀ 1,Poliren Polishing Paste No.1,Tehnodent,تهنودنت
پالیرن شمارۀ 1
Poliren Polishing Paste No.1

ناموجود

پالیرن شمارۀ 2,Poliren Polishing Paste No.2,Tehnodent,تهنودنت
پالیرن شمارۀ 2
Poliren Polishing Paste No.2

ناموجود

پلیاکریلین اسید اچ,Polyacrylin – Conditioner,Tehnodent,تهنودنت
پلیاکریلین اسید اچ
Polyacrylin – Conditioner

ناموجود

پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم,Polyacrylin,Tehnodent,تهنودنت
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
Polyacrylin

ناموجود

پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم,Polyacrylin ,Tehnodent,تهنودنت
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
Polyacrylin

ناموجود

پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی,Polyacrylin – Varnish,Tehnodent,تهنودنت
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
Polyacrylin – Varnish

ناموجود

ریزوتین,Resortin,Tehnodent,تهنودنت
ریزوتین
Resortin

ناموجود

روتدنت,Rootdent,Tehnodent,تهنودنت
روتدنت
Rootdent

ناموجود

تیمپو دنت – خمیر,Tempodent Paste,Tehnodent,تهنودنت
تیمپو دنت – خمیر
Tempodent Paste

ناموجود

تیمپو دنت – پودر,Tempodent Powder,Tehnodent,تهنودنت
تیمپو دنت – پودر
Tempodent Powder

ناموجود

تراولین,Travlin – Gel,Tehnodent,تهنودنت
تراولین
Travlin – Gel

ناموجود

ژل ضد عفونی,?ntiseptic liquid ?2,Tehnodent,تهنودنت
ژل ضد عفونی
ntiseptic liquid

ناموجود

سبد خرید شما بروزرسانی شد