کامپوزیت‎ها

کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور
EsCom100

موجود

قیمت : 2,950,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ
EsCom100

موجود

قیمت : 450,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Es- Flow

موجود

قیمت : 540,000 ریال
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant

موجود

قیمت : 980,000 ریال
فیشور سیلنت
Seal.It

موجود

قیمت : 540,000 ریال
کربیلدآپ
Core.It

موجود

قیمت : 1,850,000 ریال
کیت کربیلدآپ
Core.It Kit

موجود

قیمت : 2,850,000 ریال

بیس و لاینر

دایکال نوری (بیس و لاینر)
Base. It

موجود

قیمت : 920,000 ریال

سیمان

تمپوباند بدون اژونول و تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت
ES Temp NE&Eugnol

موجود

قیمت : 740,000 ریال
ویدیوها
معرفی کارخانه هایوسن | Introducing the HIOSEEN factory

معرفی کارخانه هایوسن

نحوه استفاده صحیح از نخ دندان | How to use the correct dental floss

نحوه استفاده صحیح از نخ دندان

آماده سازی کانال

پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله
Temp.It

موجود

قیمت : 620,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

موجود

قیمت : 580,000 ریال
آرسی پرپ
SoftPrep

موجود

قیمت : 470,000 ریال
هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم
VioPaste

موجود

قیمت : 470,000 ریال

سرمیکسر

سر میکسر تیوبهای سیمان-50 عددی
MIXPAC CEMENT MIXING TIPS

موجود

قیمت : 640,000 ریال

مواد قالبگیری

ماده قالبگیری
Heavy Body

موجود

قیمت : 690,000 ریال
مواد قالب گیری light body
light body

موجود

قیمت : 690,000 ریال
مواد قالبگیریRegular Body
Regular Body

موجود

قیمت : 690,000 ریال
مواد قالبگیری Putty
Putty

موجود

قیمت : 1,120,000 ریال
تفنگ تزریق مواد قالبگیری
Vacu Mixer

موجود

قیمت : 12,500,000 ریال

تجهیزات کوچک مطب

لایت کیور Focuse
Focuse-Spident

موجود

قیمت : 14,500,000 ریال

گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد