کامپوزیت‎ها

کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید,Nexcomp,Meta,متا
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,650,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید,Nexcomp,Meta,متا
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 360,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو,Nexcomp Flow,Meta,متا
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Nexcomp Flow
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 490,000 ریال
کربیلدآپ,Nex Core,Meta,متا
کربیلدآپ
Nex Core
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,750,000 ریال

بیس و لاینر

دایکال نوری (بیس و لاینر),Biner LC,Meta,متا
دایکال نوری (بیس و لاینر)
Biner LC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 580,000 ریال

باندینگ

باندینگ نسل پنج,MetaP&Bond,Meta,متا
باندینگ نسل پنج
MetaP&Bond
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 520,000 ریال
ژل اسید اچ 37 درصد,Meta Etchant,Meta,متا
ژل اسید اچ 37 درصد
Meta Etchant
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 295,000 ریال

سیمان

تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت,NETC,Meta,متا
تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت
NETC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 560,000 ریال
سیمان رزینی دوال کیور,Metacem,Meta,متا
سیمان رزینی دوال کیور
Metacem
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 980,000 ریال
کیت سیمان رزینی دوال کیور,Metacem kit,Meta,متا
کیت سیمان رزینی دوال کیور
Metacem kit
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,550,000 ریال
تمپوباند اتومیکس متا,Auto MIX TempoBand,Meta,متا
تمپوباند اتومیکس متا
EASY NETC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 680,000 ریال

آماده سازی کانال

تمپ (کویت) تمپ,MD- Temp,Meta,متا
تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب,MetaPaste,Meta,متا
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
MetaPaste
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 490,000 ریال
آرسی پرپ,MD- ChelCream,Meta,متا
آرسی پرپ
MD- ChelCream
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 520,000 ریال
محلول آرسی پرپ ,MD Cleanser,Meta,متا
محلول آرسی پرپ
MD Cleanser
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 460,000 ریال

سیلر و ام تی ای

سیلر بیس رزینی روت کانال,ADseal,Meta,متا
سیلر بیس رزینی روت کانال
ADseal
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 890,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم,MetaPex,Meta,متا
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
MetaPex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 490,000 ریال

گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا پرکا 2 درصد,GuttaPercha 2%,Meta,متا
گوتا پرکا 2 درصد
GuttaPercha 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 68,000 ریال
کن کاغذی 2 درصد,Paper Point 2%,Meta,متا
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 58,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد,GuttaPercha,Meta,متا
گوتا پرکا تقارب 4 % و 6%
GuttaPercha
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 140,000 ریال
کن کاغذی 4 درصد ,paper point 4%,Meta,متا
کن کاغذی تقارب 4% و 6%
paper point
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 70,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد,GuttaPercha 6%,Meta,متا
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 140,000 ریال
گوتا پرکا 8 درصد,GuttaPercha 8%,Meta,متا
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%
کمپانی : متا | META

ناموجود

گوتا بار آبچوراتور متا,GuttaBar,Meta,متا
گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
کن کاغذی 6 درصد,Paper Point 6%,Meta,متا
کن کاغذی 6 درصد
Paper Point 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 65,000 ریال

اندودنتیک

اپکس لوکیتور نسل پنجم ,  I-Root S  Apex locator,Meta,متا
اپکس لوکیتور نسل پنجم
I-Root S Apex locator
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 31,500,000 ریال
سیستم تزریق گرم گوتا پرکا(آبچوراتور),E&Q Master Gutta Percha system,Meta,متا
سیستم تزریق گرم گوتا پرکا(آبچوراتور)
E&Q Master Gutta Percha system
کمپانی : متا | META

ناموجود

دستگاه آبچوراتور ( تزریق گرم گوتا پرکا ),Genesys - META,Meta,متا
دستگاه آبچوراتور ( تزریق گرم گوتا پرکا )
Genesys - META
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 66,000,000 ریال
اپکس لوکیتور نسل پنجم,Rootor Apex Locator,Meta,متا
اپکس لوکیتور نسل پنجم
Rootor Apex Locator
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
دستگاه هوشمند اندو روتاری ,ES-100,Meta,متا
دستگاه هوشمند اندو روتاری
ES-100
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 32,500,000 ریال

تجهیزات کوچک مطب

گان نیدل ,GUN Needle Master,Meta,متا
گان نیدل
GUN Needle Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,860,000 ریال
گان نیدل,GUN Genesys,Meta,متا
گان نیدل
GUN Genesys
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال
پن تیپ,Pen Tip;F-FM Master,Meta,متا
پن تیپ
Pen Tip;F-FM Master
کمپانی : متا | META

ناموجود

مواد استخوان ساز

پودر استخوان ساز  Sorbone,Bone Graft | Sorbone,Meta,متا
پودر استخوان ساز Sorbone
Bone Graft | Sorbone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,780,000 ریال
پودر استخوان ساز DM Bone,Bone Graft | DM Bone,Meta,متا
پودر استخوان ساز DM Bone
Bone Graft | DM Bone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,680,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد