کامپوزیت‎ها

کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,950,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 480,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Nexcomp Flow
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 600,000 ریال
کربیلدآپ
Nex Core
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,150,000 ریال
فایبرپست
NexPost
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال

بیس و لاینر

دایکال نوری (بیس و لاینر)
Biner LC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال

باندینگ

باندینگ نسل پنج
MetaP&Bond
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 600,000 ریال
ژل اسید اچ 37 درصد
Meta Etchant
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 330,000 ریال

سیمان

تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت
NETC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
سیمان رزینی دوال کیور
Metacem
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,150,000 ریال
کیت سیمان رزینی دوال کیور
Metacem kit
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,950,000 ریال
تمپوباند اتومیکس متا
EASY NETC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 780,000 ریال
ویدیوها
آموزش استفاده از دستگاه اپکس توسط دکتر نظری مقدم | Training Using Apex Machine By Dr. Nazari Moghadam

آموزش استفاده از دستگاه اپکس توسط دکتر نظری مقدم

آماده سازی کانال

تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 200,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
MetaPaste
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
آرسی پرپ
MD- ChelCream
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال
محلول آرسی پرپ
MD Cleanser
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 680,000 ریال
پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو
NEXT Temp LC
کمپانی : متا | META

به زودی

پانسمان نوری لایت کیور موقت
Next Temp HV
کمپانی : متا | META

به زودی

سیلر و ام تی ای

سیلر بیس رزینی روت کانال
ADseal
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
MetaPex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال

گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا پرکا 2 درصد(استاندارد)
GuttaPercha 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 70,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد
GuttaPercha
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
کن کاغذی 4 درصد
paper point
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%
کمپانی : متا | META

ناموجود

گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال
کن کاغذی 6 درصد
Paper Point 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال

اندودنتیک

اپکس لوکیتور نسل پنجم
I-Root S Apex locator
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 36,500,000 ریال
سیستم تزریق گرم گوتا پرکا(آبچوراتور)
E&Q Master Gutta Percha system
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 65,000,000 ریال
دستگاه آبچوراتور ( تزریق گرم گوتا پرکا )
Genesys - META
کمپانی : متا | META

ناموجود

اپکس لوکیتور نسل پنجم
Rootor Apex Locator
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 31,000,000 ریال
دستگاه هوشمند اندو روتاری
ES-100
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 36,500,000 ریال
آبچوراتور (تزریق گرم گوتا پرکا)
EQ-V (Meta Biomed)
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 75,000,000 ریال

تجهیزات کوچک مطب

گان نیدل
GUN Needle Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,230,000 ریال
گان نیدل
GUN Genesys
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال
پن تیپ
Pen Tip;F-FM Master
کمپانی : متا | META

ناموجود

مواد استخوان ساز

پودر استخوان ساز Sorbone
Bone Graft | Sorbone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,850,000 ریال
پودر استخوان ساز DM Bone
Bone Graft | DM Bone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,850,000 ریال
پودر استخوان ساز سرنگی
Sorbone.Syringe
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,680,000 ریال

ابزارهای اندو

ست کامل اندو
EMS-200
کمپانی : متا | META

به زودی

meta,adseal,سیلر بیس رزینی meta,md-chelcream,آرسی پرپ,متا meta,dmbone,متا,پودر استوخان ساز
سبد خرید شما بروزرسانی شد