گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا بار آبچوراتور متا_GuttaBar
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد_GuttaPercha 6%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 130,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد_GuttaPercha
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گوتا پرکا 4 درصد
GuttaPercha
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 130,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت_Gutta Percha 4% Spident
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت_Gutta Percha 6% Spident
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
کن کاغذی 4 درصد _paper point 4%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کن کاغذی 4 درصد
paper point 4%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 65,000 ریال
کن کاغذی 6 درصد_Paper Point 6%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کن کاغذی 6 درصد
Paper Point 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 65,000 ریال
گوتا پرکا 2 درصد_GuttaPercha 2%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گوتا پرکا 2 درصد
GuttaPercha 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 63,000 ریال
کن کاغذی 2 درصد_Paper Point 2%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 53,000 ریال
گوتا پرکا 8 درصد_GuttaPercha 8%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%
کمپانی : متا | META

ناموجود

قیمت : 130,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد