سیلر و ام تی ای

مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات,Ortho MTA,Bio Mta,بایو ام تی ای
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات
Ortho MTA

موجود

قیمت : 1,450,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم,Retro MTA,Bio Mta,بایو ام تی ای
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم
Retro MTA

موجود

قیمت : 980,000 ریال
سیلر بیس رزینی روت کانال,ADseal,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سیلر بیس رزینی روت کانال
ADseal
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 890,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم,MetaPex,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
MetaPex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 490,000 ریال
ژل ضد عفونی,Antiseptic Gels,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل ضد عفونی
Antiseptic Gels

ناموجود

قیمت : 0 ریال
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2,Antiseptic liquid No.1  2% ,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
Antiseptic liquid No.1 2%

ناموجود

قیمت : 0 ریال
آکوا – تسیم,Aqua-Cem – For fixation And Filling,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آکوا – تسیم
Aqua-Cem – For fixation And Filling

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کالسیتین,Calcetin – Cavity Liner Paste,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کالسیتین
Calcetin – Cavity Liner Paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کالسیتین,Calcetin – Cavity liner powder,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کالسیتین
Calcetin – Cavity liner powder

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کالسیتین خمیر اندودنتیک,Calcetin – Endodontic product,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کالسیتین خمیر اندودنتیک
Calcetin – Endodontic product

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کریزاتین، مایع شمارۀ 1,Cresotin,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کریزاتین، مایع شمارۀ 1
Cresotin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کریزاتین، مایعشمارۀ 2,Cresotin No.2,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کریزاتین، مایعشمارۀ 2
Cresotin No.2

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کریزاتین-خمیر,Cresotin Paste,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کریزاتین-خمیر
Cresotin Paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کوپراتین، پودر,Cupratin  Powder,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کوپراتین، پودر
Cupratin Powder

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1,Cupratin Suspension No.1,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
Cupratin Suspension No.1

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2,Cupratin Suspension No.2,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
Cupratin Suspension No.2

ناموجود

قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین,Desensetin,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دیسینسیتین
Desensetin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین-ژل,Desensetin,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دیسینسیتین-ژل
Desensetin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین- اسپری,Desensetin  Liquid ,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دیسینسیتین- اسپری
Desensetin Liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
دیویتال خمیر بدون آرسنیک,Devital  devitalization,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دیویتال خمیر بدون آرسنیک
Devital devitalization

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان,Edetale – Gel for orifice detection ,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel for orifice detection

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان,Edetale – Gel with peroxide,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel with peroxide

ناموجود

قیمت : 0 ریال
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان,Edetale – Liquid,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ایپاکسیدین,Epoxidin – For filling of root canals,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ایپاکسیدین
Epoxidin – For filling of root canals

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ایوگیتین,Eugetin – For filling root canals,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ایوگیتین
Eugetin – For filling root canals

ناموجود

قیمت : 0 ریال
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1,Flow-Cleans-Profi Powder No.1,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
Flow-Cleans-Profi Powder No.1

ناموجود

قیمت : 0 ریال
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده,Ftor-Lux Fluoride Varnish,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
Ftor-Lux Fluoride Varnish

ناموجود

قیمت : 0 ریال
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2,Ftor-Lux Kit,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2
Ftor-Lux Kit

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ژل شریان بند برای جمع لثه,Hemostop – Gel,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل شریان بند برای جمع لثه
Hemostop – Gel

ناموجود

قیمت : 0 ریال
مایع شریان بند برایجمع لثه,Hemostop – Liquid,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مایع شریان بند برایجمع لثه
Hemostop – Liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي),Iodotin Hardening paste,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
Iodotin Hardening paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
Iodotin Non-hardening paste,Iodotin Non-hardening paste,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Iodotin Non-hardening paste
Iodotin Non-hardening paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان),Iodotin  Paste in syringe,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
Iodotin Paste in syringe

ناموجود

قیمت : 0 ریال
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان,Liquid,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
Liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 3,Poliren Polishing Paste No.3,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پالیرن شمارۀ 3
Poliren Polishing Paste No.3

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 1,Poliren Polishing Paste No.1,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پالیرن شمارۀ 1
Poliren Polishing Paste No.1

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 2,Poliren Polishing Paste No.2,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پالیرن شمارۀ 2
Poliren Polishing Paste No.2

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین اسید اچ,Polyacrylin – Conditioner,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پلیاکریلین اسید اچ
Polyacrylin – Conditioner

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم,Polyacrylin,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
Polyacrylin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم,Polyacrylin ,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
Polyacrylin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی,Polyacrylin – Varnish,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
Polyacrylin – Varnish

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ریزوتین,Resortin,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ریزوتین
Resortin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
روتدنت,Rootdent,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
روتدنت
Rootdent

ناموجود

قیمت : 0 ریال
تیمپو دنت – خمیر,Tempodent Paste,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تیمپو دنت – خمیر
Tempodent Paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
تیمپو دنت – پودر,Tempodent Powder,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تیمپو دنت – پودر
Tempodent Powder

ناموجود

قیمت : 0 ریال
تراولین,Travlin – Gel,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تراولین
Travlin – Gel

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ژل ضد عفونی,?ntiseptic liquid ?2,Tehnodent,تهنودنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل ضد عفونی
ntiseptic liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
سرنگ تزریق،بایو ام تی ای،biomta،Carrier
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سرنگ تزریق
Carrier

به زودی

قیمت : 10 ریال
biomta،بایوام تی ای،کیت استارتر،Biofilling
تصاویر و اطلاعات بیشتر
MTA کیت استارتر
Biofilling

به زودی

قیمت : 10 ریال
نکسو بایو،کربیلد آپ،T core،nexiobio
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کربیلد آپ
T Core

به زودی

قیمت : 1 ریال
سیلر بیس رزینی،Vioseal،اسپیدنت،SPIDENT
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سیلر بیس رزینی
Vioseal

به زودی

قیمت : 1 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد