سیلر و ام تی ای

مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم_Retro MTA
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم
Retro MTA

موجود

قیمت : 1,425,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات_Ortho MTA
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات
Ortho MTA

موجود

قیمت : 1,280,000 ریال
سیلر بیس رزینی روت کانال_ADseal
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سیلر بیس رزینی روت کانال
ADseal
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 890,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم_MetaPex
تصاویر و اطلاعات بیشتر
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
MetaPex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 470,000 ریال
ژل ضد عفونی_Antiseptic Gels
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل ضد عفونی
Antiseptic Gels

ناموجود

قیمت : 0 ریال
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2_Antiseptic liquid No.1  2%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
Antiseptic liquid No.1 2%

ناموجود

قیمت : 0 ریال
آکوا – تسیم_Aqua-Cem – For fixation And Filling
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آکوا – تسیم
Aqua-Cem – For fixation And Filling

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کالسیتین_Calcetin – Cavity Liner Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کالسیتین
Calcetin – Cavity Liner Paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کالسیتین_Calcetin – Cavity liner powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کالسیتین
Calcetin – Cavity liner powder

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کالسیتین خمیر اندودنتیک_Calcetin – Endodontic product
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کالسیتین خمیر اندودنتیک
Calcetin – Endodontic product

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کریزاتین، مایع شمارۀ 1_Cresotin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کریزاتین، مایع شمارۀ 1
Cresotin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کریزاتین، مایعشمارۀ 2_Cresotin No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کریزاتین، مایعشمارۀ 2
Cresotin No.2

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کریزاتین-خمیر_Cresotin Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کریزاتین-خمیر
Cresotin Paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کوپراتین، پودر_Cupratin  Powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کوپراتین، پودر
Cupratin Powder

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1_Cupratin Suspension No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
Cupratin Suspension No.1

ناموجود

قیمت : 0 ریال
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2_Cupratin Suspension No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
Cupratin Suspension No.2

ناموجود

قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین_Desensetin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دیسینسیتین
Desensetin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین-ژل_Desensetin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دیسینسیتین-ژل
Desensetin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین- اسپری_Desensetin  Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دیسینسیتین- اسپری
Desensetin Liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
دیویتال خمیر بدون آرسنیک_Devital  devitalization
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دیویتال خمیر بدون آرسنیک
Devital devitalization

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Gel for orifice detection
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel for orifice detection

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Gel with peroxide
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel with peroxide

ناموجود

قیمت : 0 ریال
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ایپاکسیدین_Epoxidin – For filling of root canals
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ایپاکسیدین
Epoxidin – For filling of root canals

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ایوگیتین_Eugetin – For filling root canals
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ایوگیتین
Eugetin – For filling root canals

ناموجود

قیمت : 0 ریال
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1_Flow-Cleans-Profi Powder No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
Flow-Cleans-Profi Powder No.1

ناموجود

قیمت : 0 ریال
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده_Ftor-Lux Fluoride Varnish
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
Ftor-Lux Fluoride Varnish

ناموجود

قیمت : 0 ریال
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2_Ftor-Lux Kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2
Ftor-Lux Kit

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ژل شریان بند برای جمع لثه_Hemostop – Gel
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل شریان بند برای جمع لثه
Hemostop – Gel

ناموجود

قیمت : 0 ریال
مایع شریان بند برایجمع لثه_Hemostop – Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مایع شریان بند برایجمع لثه
Hemostop – Liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)_Iodotin Hardening paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
Iodotin Hardening paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
Iodotin Non-hardening paste_Iodotin Non-hardening paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
Iodotin Non-hardening paste
Iodotin Non-hardening paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)_Iodotin  Paste in syringe
تصاویر و اطلاعات بیشتر
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
Iodotin Paste in syringe

ناموجود

قیمت : 0 ریال
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان_Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
Liquid

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 3_Poliren Polishing Paste No.3
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پالیرن شمارۀ 3
Poliren Polishing Paste No.3

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 1_Poliren Polishing Paste No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پالیرن شمارۀ 1
Poliren Polishing Paste No.1

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 2_Poliren Polishing Paste No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پالیرن شمارۀ 2
Poliren Polishing Paste No.2

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین اسید اچ_Polyacrylin – Conditioner
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پلیاکریلین اسید اچ
Polyacrylin – Conditioner

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم_Polyacrylin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
Polyacrylin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم_Polyacrylin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
Polyacrylin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی_Polyacrylin – Varnish
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
Polyacrylin – Varnish

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ریزوتین_Resortin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ریزوتین
Resortin

ناموجود

قیمت : 0 ریال
روتدنت_Rootdent
تصاویر و اطلاعات بیشتر
روتدنت
Rootdent

ناموجود

قیمت : 0 ریال
تیمپو دنت – خمیر_Tempodent Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تیمپو دنت – خمیر
Tempodent Paste

ناموجود

قیمت : 0 ریال
تیمپو دنت – پودر_Tempodent Powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تیمپو دنت – پودر
Tempodent Powder

ناموجود

قیمت : 0 ریال
تراولین_Travlin – Gel
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تراولین
Travlin – Gel

ناموجود

قیمت : 0 ریال
ژل ضد عفونی_?ntiseptic liquid ?2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل ضد عفونی
?ntiseptic liquid ?2

ناموجود

قیمت : 0 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد