سیلر و ام تی ای

سیلر بیس رزینی روت کانال_ADseal
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سیلر بیس رزینی روت کانال
Name: ADseal
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 890,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم_MetaPex
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
Name: MetaPex
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 450,000 ریال
آرسی پرپ_MD- ChelCream
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آرسی پرپ
Name: MD- ChelCream
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 495,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات_Ortho MTA
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات
Name: Ortho MTA
کمپانی سازنده : بایو ام تی ای - BIO MTA
وضعیت : موجود
قیمت : 1,280,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم_Retro MTA
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم
Name: Retro MTA
کمپانی سازنده : بایو ام تی ای - BIO MTA
وضعیت : موجود
قیمت : 980,000 ریال
ژل ضد عفونی_Antiseptic Gels
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل ضد عفونی
Name: Antiseptic Gels
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2_Antiseptic liquid No.1  2%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
Name: Antiseptic liquid No.1 2%
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
آکوا – تسیم_Aqua-Cem – For fixation And Filling
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آکوا – تسیم
Name: Aqua-Cem – For fixation And Filling
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کالسیتین_Calcetin – Cavity Liner Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کالسیتین
Name: Calcetin – Cavity Liner Paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کالسیتین_Calcetin – Cavity liner powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کالسیتین
Name: Calcetin – Cavity liner powder
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کالسیتین خمیر اندودنتیک_Calcetin – Endodontic product
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کالسیتین خمیر اندودنتیک
Name: Calcetin – Endodontic product
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کریزاتین، مایع شمارۀ 1_Cresotin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کریزاتین، مایع شمارۀ 1
Name: Cresotin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کریزاتین، مایعشمارۀ 2_Cresotin No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کریزاتین، مایعشمارۀ 2
Name: Cresotin No.2
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کریزاتین-خمیر_Cresotin Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کریزاتین-خمیر
Name: Cresotin Paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کوپراتین، پودر_Cupratin  Powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کوپراتین، پودر
Name: Cupratin Powder
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1_Cupratin Suspension No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
Name: Cupratin Suspension No.1
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2_Cupratin Suspension No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
Name: Cupratin Suspension No.2
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین_Desensetin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دیسینسیتین
Name: Desensetin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین-ژل_Desensetin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دیسینسیتین-ژل
Name: Desensetin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین- اسپری_Desensetin  Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دیسینسیتین- اسپری
Name: Desensetin Liquid
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
دیویتال خمیر بدون آرسنیک_Devital  devitalization
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دیویتال خمیر بدون آرسنیک
Name: Devital devitalization
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Gel for orifice detection
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Name: Edetale – Gel for orifice detection
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Gel with peroxide
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Name: Edetale – Gel with peroxide
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Name: Edetale – Liquid
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ایپاکسیدین_Epoxidin – For filling of root canals
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ایپاکسیدین
Name: Epoxidin – For filling of root canals
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ایوگیتین_Eugetin – For filling root canals
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ایوگیتین
Name: Eugetin – For filling root canals
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1_Flow-Cleans-Profi Powder No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
Name: Flow-Cleans-Profi Powder No.1
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده_Ftor-Lux Fluoride Varnish
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
Name: Ftor-Lux Fluoride Varnish
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2_Ftor-Lux Kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2
Name: Ftor-Lux Kit
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ژل شریان بند برای جمع لثه_Hemostop – Gel
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل شریان بند برای جمع لثه
Name: Hemostop – Gel
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
مایع شریان بند برایجمع لثه_Hemostop – Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مایع شریان بند برایجمع لثه
Name: Hemostop – Liquid
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)_Iodotin Hardening paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
Name: Iodotin Hardening paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
Iodotin Non-hardening paste_Iodotin Non-hardening paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Iodotin Non-hardening paste
Name: Iodotin Non-hardening paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)_Iodotin  Paste in syringe
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
Name: Iodotin Paste in syringe
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان_Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
Name: Liquid
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 3_Poliren Polishing Paste No.3
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پالیرن شمارۀ 3
Name: Poliren Polishing Paste No.3
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 1_Poliren Polishing Paste No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پالیرن شمارۀ 1
Name: Poliren Polishing Paste No.1
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 2_Poliren Polishing Paste No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پالیرن شمارۀ 2
Name: Poliren Polishing Paste No.2
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین اسید اچ_Polyacrylin – Conditioner
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پلیاکریلین اسید اچ
Name: Polyacrylin – Conditioner
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم_Polyacrylin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
Name: Polyacrylin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم_Polyacrylin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
Name: Polyacrylin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی_Polyacrylin – Varnish
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
Name: Polyacrylin – Varnish
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ریزوتین_Resortin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ریزوتین
Name: Resortin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
روتدنت_Rootdent
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : روتدنت
Name: Rootdent
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
تیمپو دنت – خمیر_Tempodent Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تیمپو دنت – خمیر
Name: Tempodent Paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
تیمپو دنت – پودر_Tempodent Powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تیمپو دنت – پودر
Name: Tempodent Powder
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
تراولین_Travlin – Gel
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تراولین
Name: Travlin – Gel
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ژل ضد عفونی_?ntiseptic liquid ?2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل ضد عفونی
Name: ?ntiseptic liquid ?2
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد