سیلر و ام تی ای

سیلر بیس رزینی روت کانال_ADseal
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سیلر بیس رزینی روت کانال
Name: ADseal
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 890,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم_MetaPex
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
Name: MetaPex
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 430,000 ریال
آرسی پرپ_MD- ChelCream
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آرسی پرپ
Name: MD- ChelCream
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 495,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات_Ortho MTA
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات
Name: Ortho MTA
کمپانی سازنده : بایو ام تی ای - BIO MTA
وضعیت : موجود
قیمت : 1,280,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم_Retro MTA
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم
Name: Retro MTA
کمپانی سازنده : بایو ام تی ای - BIO MTA
وضعیت : موجود
قیمت : 2,500,000 ریال
ژل ضد عفونی_Antiseptic Gels
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل ضد عفونی
Name: Antiseptic Gels
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2_Antiseptic liquid No.1  2%
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
Name: Antiseptic liquid No.1 2%
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
آکوا – تسیم_Aqua-Cem – For fixation And Filling
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آکوا – تسیم
Name: Aqua-Cem – For fixation And Filling
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کالسیتین_Calcetin – Cavity Liner Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کالسیتین
Name: Calcetin – Cavity Liner Paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کالسیتین_Calcetin – Cavity liner powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کالسیتین
Name: Calcetin – Cavity liner powder
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کالسیتین خمیر اندودنتیک_Calcetin – Endodontic product
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کالسیتین خمیر اندودنتیک
Name: Calcetin – Endodontic product
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کریزاتین، مایع شمارۀ 1_Cresotin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کریزاتین، مایع شمارۀ 1
Name: Cresotin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کریزاتین، مایعشمارۀ 2_Cresotin No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کریزاتین، مایعشمارۀ 2
Name: Cresotin No.2
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کریزاتین-خمیر_Cresotin Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کریزاتین-خمیر
Name: Cresotin Paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کوپراتین، پودر_Cupratin  Powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کوپراتین، پودر
Name: Cupratin Powder
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1_Cupratin Suspension No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
Name: Cupratin Suspension No.1
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2_Cupratin Suspension No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
Name: Cupratin Suspension No.2
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین_Desensetin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دیسینسیتین
Name: Desensetin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین-ژل_Desensetin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دیسینسیتین-ژل
Name: Desensetin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
دیسینسیتین- اسپری_Desensetin  Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دیسینسیتین- اسپری
Name: Desensetin Liquid
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
دیویتال خمیر بدون آرسنیک_Devital  devitalization
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دیویتال خمیر بدون آرسنیک
Name: Devital devitalization
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Gel for orifice detection
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Name: Edetale – Gel for orifice detection
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Gel with peroxide
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Name: Edetale – Gel with peroxide
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان_Edetale – Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Name: Edetale – Liquid
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ایپاکسیدین_Epoxidin – For filling of root canals
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ایپاکسیدین
Name: Epoxidin – For filling of root canals
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ایوگیتین_Eugetin – For filling root canals
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ایوگیتین
Name: Eugetin – For filling root canals
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1_Flow-Cleans-Profi Powder No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
Name: Flow-Cleans-Profi Powder No.1
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده_Ftor-Lux Fluoride Varnish
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
Name: Ftor-Lux Fluoride Varnish
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2_Ftor-Lux Kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2
Name: Ftor-Lux Kit
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ژل شریان بند برای جمع لثه_Hemostop – Gel
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل شریان بند برای جمع لثه
Name: Hemostop – Gel
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
مایع شریان بند برایجمع لثه_Hemostop – Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مایع شریان بند برایجمع لثه
Name: Hemostop – Liquid
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)_Iodotin Hardening paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
Name: Iodotin Hardening paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
Iodotin Non-hardening paste_Iodotin Non-hardening paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : Iodotin Non-hardening paste
Name: Iodotin Non-hardening paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)_Iodotin  Paste in syringe
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
Name: Iodotin Paste in syringe
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان_Liquid
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
Name: Liquid
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 3_Poliren Polishing Paste No.3
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پالیرن شمارۀ 3
Name: Poliren Polishing Paste No.3
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 1_Poliren Polishing Paste No.1
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پالیرن شمارۀ 1
Name: Poliren Polishing Paste No.1
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پالیرن شمارۀ 2_Poliren Polishing Paste No.2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پالیرن شمارۀ 2
Name: Poliren Polishing Paste No.2
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین اسید اچ_Polyacrylin – Conditioner
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پلیاکریلین اسید اچ
Name: Polyacrylin – Conditioner
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم_Polyacrylin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
Name: Polyacrylin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم_Polyacrylin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
Name: Polyacrylin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی_Polyacrylin – Varnish
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
Name: Polyacrylin – Varnish
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ریزوتین_Resortin
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ریزوتین
Name: Resortin
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
روتدنت_Rootdent
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : روتدنت
Name: Rootdent
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
تیمپو دنت – خمیر_Tempodent Paste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تیمپو دنت – خمیر
Name: Tempodent Paste
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
تیمپو دنت – پودر_Tempodent Powder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تیمپو دنت – پودر
Name: Tempodent Powder
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
تراولین_Travlin – Gel
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تراولین
Name: Travlin – Gel
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
ژل ضد عفونی_?ntiseptic liquid ?2
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل ضد عفونی
Name: ?ntiseptic liquid ?2
کمپانی سازنده : تهنودنت - Tehnodent
وضعیت : موجود
قیمت : 0 ریال
Rolex ghost, ghost king, di water points belong to replica watches uk different series.Each represents meaning are swiss replica watches also different.Wearing different wrist can give a person the replica watches uk feeling of different, if you are wearing the water of rolex replica the ghost, noticed that people would think you like classic, but if you wear a di tong, usually people will think you more tasteful.
سبد خرید شما بروزرسانی شد