آماده سازی کانال

پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله
Temp.It

موجود

قیمت : 620,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

موجود

قیمت : 580,000 ریال
آرسی پرپ
MD- ChelCream
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 520,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
MetaPaste
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 490,000 ریال
آرسی پرپ
SoftPrep

موجود

قیمت : 470,000 ریال
هیدروکسید کلسیم سولفات باریم
VioPaste

موجود

قیمت : 470,000 ریال
محلول آرسی پرپ
MD Cleanser
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 460,000 ریال
تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
آرسی پرپ
T EDTA Cream

به زودی

ام تی اي
MTA Cem

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد