آماده سازی کانال

آرسی پرپ
MD- ChelCream
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله
Temp.It

موجود

قیمت : 700,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

موجود

قیمت : 680,000 ریال
محلول آرسی پرپ
MD Cleanser
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 680,000 ریال
آرسی پرپ - کرم پاک کننده
SoftPrep

موجود

قیمت : 680,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
MetaPaste
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
هیدروکسید کلسیم سولفات باریم
VioPaste

موجود

قیمت : 650,000 ریال
تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 200,000 ریال
آرسی پرپ
T EDTA Cream

به زودی

ام تی ای
MTA Cem

به زودی

پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو
NEXT Temp LC
کمپانی : متا | META

به زودی

پانسمان نوری لایت کیور موقت
Next Temp HV
کمپانی : متا | META

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد