آماده سازی کانال

پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله,Temp.It,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله
Temp.It

موجود

قیمت : 620,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله,Temp.It Flow,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

موجود

قیمت : 580,000 ریال
آرسی پرپ,MD- ChelCream,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آرسی پرپ
MD- ChelCream
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 520,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب,MetaPaste,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
MetaPaste
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 490,000 ریال
آرسی پرپ ,SoftPrep,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آرسی پرپ
SoftPrep

موجود

قیمت : 470,000 ریال
spident،اسپیدنت،هیدروکسید کلسیم،VioPaste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
هیدروکسید کلسیم سولفات باریم
VioPaste

موجود

قیمت : 470,000 ریال
محلول آرسی پرپ ,MD Cleanser,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
محلول آرسی پرپ
MD Cleanser
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 460,000 ریال
تمپ (کویت) تمپ,MD- Temp,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
نکسوبایو،آرسی پرپ،T EDTA Cream،nexibio
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آرسی پرپ
T EDTA Cream

به زودی

قیمت : 1 ریال
نکسوبایو،ام تی ای،MTA Cem،Nexiobio
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ام تی اي
MTA Cem

به زودی

قیمت : 1 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد