آماده سازی کانال

تمپ (کویت) تمپ_MD- Temp
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تمپ (کویت) تمپ
Name: MD- Temp
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 160,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله_Temp.It
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله
Name: Temp.It
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 570,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله_Temp.It Flow
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Name: Temp.It Flow
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 550,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب_MetaPaste
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
Name: MetaPaste
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 450,000 ریال
محلول آرسی پرپ _MD Cleanser
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : محلول آرسی پرپ
Name: MD Cleanser
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 430,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد