میکرو موتور

موتور لابراتور پرتابل- (k38)
Clinical Control Box-k38

موجود

قیمت : 21,000,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی- (k-35)
Clinical Control Box-k35

موجود

قیمت : 12,000,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی-M3 Champion
Clinical Control Box- M3 Champion

موجود

قیمت : 9,000,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی-Mighty
Clinical Control Box-Mighty

موجود

قیمت : 9,000,000 ریال
میکرو موتور (M40Es)
E - Type motor _ M40Es

موجود

قیمت : 3,800,000 ریال
میکرو موتور (M33ES)
E - Type motor _ M33ES

موجود

قیمت : 3,300,000 ریال
میکرو موتور (M300Es)
E - Type motor _ M300Es

موجود

قیمت : 2,750,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد