میکرو موتور

میکرو موتور (M40Es)_E - Type motor _ M40Es
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : میکرو موتور (M40Es)
Name: E - Type motor _ M40Es
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 3,800,000 ریال
میکرو موتور (M33ES)_E - Type motor _ M33ES
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : میکرو موتور (M33ES)
Name: E - Type motor _ M33ES
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 3,300,000 ریال
میکرو موتور (M300Es)_E - Type motor _ M300Es
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : میکرو موتور (M300Es)
Name: E - Type motor _ M300Es
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 2,750,000 ریال
موتور لابراتور پرتابل- (k38)_Clinical Control Box-k38
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : موتور لابراتور پرتابل- (k38)
Name: Clinical Control Box-k38
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 14,500,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی- (k-35)_Clinical Control Box-k35
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : موتور لابراتور رومیزی- (k-35)
Name: Clinical Control Box-k35
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 7,800,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی-M3 Champion _Clinical Control Box- M3 Champion
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : موتور لابراتور رومیزی-M3 Champion
Name: Clinical Control Box- M3 Champion
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 6,100,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی-Mighty_Clinical Control Box-Mighty
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : موتور لابراتور رومیزی-Mighty
Name: Clinical Control Box-Mighty
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 6,100,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد