تجهیزات کوچک مطب

لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

گان آبچوراتور
Gun E&Q Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
لایت کیور Cybird
DXM

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لایت کیور Focuse
Focuse-Spident

موجود

قیمت : 14,500,000 ریال
آنگل متا
Angle Meta
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 12,000,000 ریال
آنگل روتاری با سیم
SP_RE16

موجود

قیمت : 8,500,000 ریال
لایت نوردهی (هد لایت)
LED Light

موجود

قیمت : 6,500,000 ریال
پن تیپ
Pen Tip-F master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,850,000 ریال
گان نیدل
GUN Genesys
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال
گان نیدل
GUN Needle Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,860,000 ریال
باطری آبچوراتور
Battry E&Q Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,200,000 ریال
سیم پروپ روتور
Probe Cord
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 980,000 ریال
سیم پروپ ای روت
Probe Cord
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 980,000 ریال
باطری اپکس
Battry Apex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 750,000 ریال
فایل هولدر IROOT
File Holder
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 680,000 ریال
لپ کلیپ
LIP Clip
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 200,000 ریال
باطری لایت کیور
Battry Focuse

موجود

قیمت : 0 ریال
سری لایت کیور
Cover Focuse

موجود

قیمت : 0 ریال
پایه شارژر لایت کیور
Charger Stand Focuse

موجود

قیمت : 0 ریال
هیت کریر
Heat E&Q
کمپانی : متا | META

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر
Loup-Head light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر
Loup- Head Light

ناموجود

دوربین داخل دهانی
Intra Oral Camera

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت
binocular medical loupes

ناموجود

لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی CH3 سایز بزرگنمایی 3 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی
Loup

ناموجود

پن تیپ
Pen Tip;F-FM Master
کمپانی : متا | META

ناموجود

شارژر لایت کیور
Charger Focuse

ناموجود

سبد خرید شما بروزرسانی شد