تجهیزات کوچک مطب

لوپ چشمی و هد لایت_binocular medical loupes
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت
binocular medical loupes
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لایت نوردهی (هد لایت)_LED Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لایت نوردهی (هد لایت)
LED Light
کمپانی : وایماردا - YMARDA

موجود

قیمت : 6,500,000 ریال
دوربین داخل دهانی_Intra Oral Camera
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دوربین داخل دهانی
Intra Oral Camera
کمپانی : دی ایکس ام - DXM

ناموجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لایت کیور Focuse_Focuse-Spident
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لایت کیور Focuse
Focuse-Spident
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 13,500,000 ریال
لایت کیور Cybird_DXM
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لایت کیور Cybird
DXM
کمپانی : دی ایکس ام - DXM

موجود

قیمت : 16,500,000 ریال
باطری لایت کیور_Battry Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
باطری لایت کیور
Battry Focuse
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 0 ریال
سری لایت کیور_Cover Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سری لایت کیور
Cover Focuse
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 0 ریال
پایه شارژر لایت کیور_Charger Stand Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پایه شارژر لایت کیور
Charger Stand Focuse
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 0 ریال
شارژر لایت کیور_Charger Focuse
تصاویر و اطلاعات بیشتر
شارژر لایت کیور
Charger Focuse
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

ناموجود

قیمت : 0 ریال
آنگل روتاری با سیم_SP_RE16
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آنگل روتاری با سیم
SP_RE16
کمپانی : سایانگ - SAEYANG

موجود

قیمت : 8,500,000 ریال
سیم پروپ روتور_Probe Cord
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سیم پروپ روتور
Probe Cord
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 980,000 ریال
سیم پروپ ای روت_Probe Cord
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سیم پروپ ای روت
Probe Cord
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 980,000 ریال
لپ کلیپ_LIP Clip
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لپ کلیپ
LIP Clip
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 200,000 ریال
فایل هولدر IROOT_File Holder
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فایل هولدر IROOT
File Holder
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 680,000 ریال
باطری اپکس_Battry Apex
تصاویر و اطلاعات بیشتر
باطری اپکس
Battry Apex
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 750,000 ریال
باطری آبچوراتور_Battry E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
باطری آبچوراتور
Battry E&Q
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 1,200,000 ریال
گان نیدل _GUN Needle Master
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گان نیدل
GUN Needle Master
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 1,860,000 ریال
گان نیدل_GUN Genesys
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گان نیدل
GUN Genesys
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال
پن تیپ_Pen Tip;F-FM Master
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پن تیپ
Pen Tip;F-FM Master
کمپانی : متا - META

ناموجود

قیمت : 2,500,000 ریال
پن تیپ_Pen Tip-F master
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پن تیپ
Pen Tip-F master
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 1,250,000 ریال
هیت کریر_Heat E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
هیت کریر
Heat E&Q
کمپانی : متا - META

ناموجود

قیمت : 28,500,000 ریال
گان آبچوراتور_Gun E&Q
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گان آبچوراتور
Gun E&Q
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
آنگل متا_Angle Meta
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آنگل متا
Angle Meta
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی_Loup
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی
Loup
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر
DENTAL LOUP
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر_Loup-Head light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر
Loup-Head light
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 19,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر
Loup-Head Light
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 19,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Loup-Head Light
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 20,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Loup-Head Light
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 20,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر_Loup-Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر
Loup-Head Light
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر_Loup- Head Light
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر
Loup- Head Light
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر
DENTAL LOUP
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر
DENTAL LOUP
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر
DENTAL LOUP
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 15,000,000 ریال
لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر
DENTAL LOUP
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 19,000,000 ریال
لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر
DENTAL LOUP
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی CH3  سایز بزرگنمایی 3 برابر_DENTAL LOUP
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CH3 سایز بزرگنمایی 3 برابر
DENTAL LOUP
کمپانی : وایماردا - YMARDA

ناموجود

قیمت : 13,000,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد