تجهیزات کوچک مطب

گان آبچوراتور,Gun E&Q,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گان آبچوراتور
Gun E&Q Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
لایت کیور Cybird,DXM,DXM,دی ایکس ام
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لایت کیور Cybird
DXM

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لایت کیور Focuse,Focuse-Spident,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لایت کیور Focuse
Focuse-Spident

موجود

قیمت : 14,500,000 ریال
آنگل متا,Angle Meta,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آنگل متا
Angle Meta
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 12,000,000 ریال
آنگل روتاری با سیم,SP_RE16,Saeyang,سایانگ
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آنگل روتاری با سیم
SP_RE16

موجود

قیمت : 8,000,000 ریال
لایت نوردهی (هد لایت),LED Light,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لایت نوردهی (هد لایت)
LED Light

موجود

قیمت : 6,500,000 ریال
پن تیپ,Pen Tip-F master,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پن تیپ
Pen Tip-F master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,850,000 ریال
گان نیدل,GUN Genesys,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گان نیدل
GUN Genesys
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال
گان نیدل ,GUN Needle Master,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
گان نیدل
GUN Needle Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,860,000 ریال
باطری آبچوراتور,Battry E&Q,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
باطری آبچوراتور
Battry E&Q Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,200,000 ریال
سیم پروپ روتور,Probe Cord,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سیم پروپ روتور
Probe Cord
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 980,000 ریال
سیم پروپ ای روت,Probe Cord,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سیم پروپ ای روت
Probe Cord
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 980,000 ریال
باطری اپکس,Battry Apex,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
باطری اپکس
Battry Apex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 750,000 ریال
فایل هولدر IROOT,File Holder,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فایل هولدر IROOT
File Holder
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 680,000 ریال
لپ کلیپ,LIP Clip,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لپ کلیپ
LIP Clip
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 200,000 ریال
باطری لایت کیور,Battry Focuse,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
باطری لایت کیور
Battry Focuse

موجود

قیمت : 0 ریال
سری لایت کیور,Cover Focuse,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
سری لایت کیور
Cover Focuse

موجود

قیمت : 0 ریال
پایه شارژر لایت کیور,Charger Stand Focuse,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پایه شارژر لایت کیور
Charger Stand Focuse

موجود

قیمت : 0 ریال
هیت کریر,Heat E&Q,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
هیت کریر
Heat E&Q
کمپانی : متا | META

ناموجود

قیمت : 28,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر,Loup-Head Light,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

قیمت : 20,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر,Loup-Head Light,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

قیمت : 20,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر,Loup-Head light,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر
Loup-Head light

ناموجود

قیمت : 19,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر,Loup-Head Light,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

قیمت : 19,500,000 ریال
لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

قیمت : 19,000,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر,Loup-Head Light,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر,Loup- Head Light,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر
Loup- Head Light

ناموجود

قیمت : 18,500,000 ریال
دوربین داخل دهانی,Intra Oral Camera,DXM,دی ایکس ام
تصاویر و اطلاعات بیشتر
دوربین داخل دهانی
Intra Oral Camera

ناموجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی و هد لایت,binocular medical loupes,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی و هد لایت
binocular medical loupes

ناموجود

قیمت : 18,500,000 ریال
لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

قیمت : 15,000,000 ریال
لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

قیمت : 14,000,000 ریال
لوپ چشمی CH3  سایز بزرگنمایی 3 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CH3 سایز بزرگنمایی 3 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

قیمت : 13,000,000 ریال
لوپ چشمی,Loup,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی
Loup

ناموجود

قیمت : 12,000,000 ریال
لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

قیمت : 12,000,000 ریال
پن تیپ,Pen Tip;F-FM Master,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
پن تیپ
Pen Tip;F-FM Master
کمپانی : متا | META

ناموجود

قیمت : 2,500,000 ریال
شارژر لایت کیور,Charger Focuse,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
شارژر لایت کیور
Charger Focuse

ناموجود

قیمت : 0 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد