اندودنتیک

اپکس لوکیتور نسل پنجم _  I-Root S  Apex locator
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : اپکس لوکیتور نسل پنجم
Name: I-Root S Apex locator
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 29,500,000 ریال
سیستم تزریق گرم گوتا پرکا(آبچوراتور)_E&Q Master Gutta Percha system
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سیستم تزریق گرم گوتا پرکا(آبچوراتور)
Name: E&Q Master Gutta Percha system
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 56,000,000 ریال
دستگاه آبچوراتور ( تزریق گرم گوتا پرکا )_Genesys
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دستگاه آبچوراتور ( تزریق گرم گوتا پرکا )
Name: Genesys
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 66,000,000 ریال
اپکس لوکیتور_Rootor
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : اپکس لوکیتور
Name: Rootor
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 26,500,000 ریال
دستگاه هوشمند اندو روتاری با سیم_ Krafit Endo e Class
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دستگاه هوشمند اندو روتاری با سیم
Name: Krafit Endo e Class
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 29,500,000 ریال
دستگاه هوشمند اندو روتاری ( بی سیم )_Endo a Class-Non Optic
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دستگاه هوشمند اندو روتاری ( بی سیم )
Name: Endo a Class-Non Optic
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : ناموجود
قیمت : 29,500,000 ریال
دستگاه هوشمند روتاری _EMS 100
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دستگاه هوشمند روتاری
Name: EMS 100
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 32,500,000 ریال
آبچوراتور سیستم تزریق گرم گوتا پرکا_Obturator
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آبچوراتور سیستم تزریق گرم گوتا پرکا
Name: Obturator
کمپانی سازنده : دی ایکس ام - DXM
وضعیت : موجود
قیمت : 55,000,000 ریال
هیت کریر_Hit Carier
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : هیت کریر
Name: Hit Carier
کمپانی سازنده : دی ایکس ام - DXM
وضعیت : موجود
قیمت : 26,500,000 ریال
دستگاه هوشمند اندو روتاری اپتیک ( بی سیم )_Endo a Class-Optic
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : دستگاه هوشمند اندو روتاری اپتیک ( بی سیم )
Name: Endo a Class-Optic
کمپانی سازنده : سایانگ - SAEYANG
وضعیت : موجود
قیمت : 31,500,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد