سیمان

تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت_NETC
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت
Name: NETC
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 520,000 ریال
تمپوباند بدون اژونول و تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت_ES Temp NE&Eugnol
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تمپوباند بدون اژونول و تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت
Name: ES Temp NE&Eugnol
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 710,000 ریال
سیمان رزینی دوال کیور_Metacem
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : سیمان رزینی دوال کیور
Name: Metacem
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 950,000 ریال
کیت سیمان رزینی دوال کیور_Metacem kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کیت سیمان رزینی دوال کیور
Name: Metacem kit
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 2,450,000 ریال
تمپوباند اتومیکس متا_Auto MIX TempoBand
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تمپوباند اتومیکس متا
Name: Auto MIX TempoBand
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 610,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد