موتور جراحی ایمپلنت

موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک
Implant Surgery Motor-Optic

موجود

قیمت : 89,500,000 ریال
آنگل ایمپلنت اپتیک
Angle Optic

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
سرآنگل ایمپلنت اپتیک
Angle -Optic Ki 20

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی)
Implant Surgery Motor Non optic

ناموجود

موتور جراحی ایمپلنت
KI-20 (Dual)

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد