کامپوزیت‎ها

کربیلدآپ
Nex Core
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,750,000 ریال
کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور
EsCom100

موجود

قیمت : 2,950,000 ریال
کیت کربیلدآپ
Core.It Kit

موجود

قیمت : 2,850,000 ریال
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,650,000 ریال
کربیلدآپ
Core.It

موجود

قیمت : 1,850,000 ریال
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant

موجود

قیمت : 980,000 ریال
فیشور سیلنت
Seal.It

موجود

قیمت : 540,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Es- Flow

موجود

قیمت : 540,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Nexcomp Flow
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 490,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ
EsCom100

موجود

قیمت : 450,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 360,000 ریال
کیت کامپوزیت نانو هیبرید
T Com

به زودی

کامپوزیت نانو فلو
T Com Flow

به زودی

فیشور سیلنت
Transeal F

به زودی

فایبرپست
NexPost
کمپانی : متا | META

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد