کامپوزیت‎ها

کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور_EsCom100
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور
EsCom100
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 2,550,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید  تک رنگ_EsCom100
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ
EsCom100
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 440,000 ریال
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید_Nexcomp
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 2,550,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید_Nexcomp
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 340,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو_Nexcomp Flow
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Nexcomp Flow
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 480,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو _Es- Flow
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Es- Flow
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 510,000 ریال
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت_Es Temp Implant
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 890,000 ریال
فیشور سیلنت_Seal.It
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فیشور سیلنت
Seal.It
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 490,000 ریال
کربیلدآپ_Nex Core
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کربیلدآپ
Nex Core
کمپانی : متا - META

موجود

قیمت : 1,700,000 ریال
کربیلدآپ_Core.It
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کربیلدآپ
Core.It
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 1,850,000 ریال
کیت کربیلدآپ_Core.It Kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کیت کربیلدآپ
Core.It Kit
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 2,650,000 ریال
ژل اسید اچ 37 درصد_Fine Etch
تصاویر و اطلاعات بیشتر
ژل اسید اچ 37 درصد
Fine Etch
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 300,000 ریال
آرسی پرپ _SoftPrep
تصاویر و اطلاعات بیشتر
آرسی پرپ
SoftPrep
کمپانی : اسپیدنت - SPIDENT

موجود

قیمت : 430,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد