کامپوزیت‎ها

کربیلدآپ,Nex Core,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کربیلدآپ
Nex Core
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,750,000 ریال
کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور,EsCom100,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور
EsCom100

موجود

قیمت : 2,950,000 ریال
کیت کربیلدآپ,Core.It Kit,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کیت کربیلدآپ
Core.It Kit

موجود

قیمت : 2,850,000 ریال
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید,Nexcomp,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,650,000 ریال
کربیلدآپ,Core.It,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کربیلدآپ
Core.It

موجود

قیمت : 1,850,000 ریال
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت,Es Temp Implant,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant

موجود

قیمت : 980,000 ریال
فیشور سیلنت,Seal.It,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فیشور سیلنت
Seal.It

موجود

قیمت : 540,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو ,Es- Flow,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Es- Flow

موجود

قیمت : 540,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو,Nexcomp Flow,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Nexcomp Flow
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 490,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید  تک رنگ,EsCom100,SpidentT,اسپیدنت
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ
EsCom100

موجود

قیمت : 450,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید,Nexcomp,Meta,متا
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 360,000 ریال
nexibio،نکسوبایو،کیت کامپوزیت نانو هیبرید،TCOM
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کیت کامپوزیت نانو هیبرید
T Com

به زودی

قیمت : 1 ریال
نکسوبایو،کامپوزیت نانو فلو،Nexibio،T Com Flow
تصاویر و اطلاعات بیشتر
کامپوزیت نانو فلو
T Com Flow

به زودی

قیمت : 1 ریال
نکسوبایو،فیشورسیلنت،nexiobio،Transeal F
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فیشور سیلنت
Transeal F

به زودی

قیمت : 1 ریال
meta،NexPost،متا،فایبرپست
تصاویر و اطلاعات بیشتر
فایبرپست
NexPost
کمپانی : متا | META

به زودی

قیمت : 1 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد