کامپوزیت‎ها

کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور_EsCom100
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور
Name: EsCom100
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 2,550,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید  تک رنگ_EsCom100
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ
Name: EsCom100
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 420,000 ریال
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید_Nexcomp
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Name: Nexcomp
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 2,450,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید_Nexcomp
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Name: Nexcomp
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 340,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو_Nexcomp Flow
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Name: Nexcomp Flow
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 480,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو _Es- Flow
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Name: Es- Flow
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 510,000 ریال
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت_Es Temp Implant
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Name: Es Temp Implant
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 890,000 ریال
فیشور سیلنت_Seal.It
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : فیشور سیلنت
Name: Seal.It
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 490,000 ریال
کربیلدآپ_Nex Core
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کربیلدآپ
Name: Nex Core
کمپانی سازنده : متا - META
وضعیت : موجود
قیمت : 1,700,000 ریال
کربیلدآپ_Core.It
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کربیلدآپ
Name: Core.It
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 1,850,000 ریال
کیت کربیلدآپ_Core.It Kit
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : کیت کربیلدآپ
Name: Core.It Kit
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 2,650,000 ریال
ژل اسید اچ 37 درصد_Fine Etch
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : ژل اسید اچ 37 درصد
Name: Fine Etch
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 295,000 ریال
آرسی پرپ _SoftPrep
تصاویر و اطلاعات بیشتر
نام کالا : آرسی پرپ
Name: SoftPrep
کمپانی سازنده : اسپیدنت - SPIDENT
وضعیت : موجود
قیمت : 430,000 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد