پودر استخوان ساز Sorbone

Bone Graft | Sorbone

شماره پروانه بهداشتی ساخت کالا:

2HDMDBG1S1SO

کمپانی سازنده:

کشور سازنده :

کره جنوبی

واحد سنجش :

گرم

وضعیت :

موجود

قیمت :

1,580,000 ریال

توضیحات :

● Synthetic resorbable materials

● Pure β-tricalcium phosphate bioceramics for implant

<p class="text-justify">ساليان سال يگانه روش درمان و جبران از دست دادن دندان استفاده از <a href="/SubGroup1/showSubgroup/4/ایمپلنت" class="text-blue" target="_blank">بریج</a> و دندان مصنوعي بود؛ اما امروزه مي‌توان از <a href="/SubGroup1/showSubgroup/4/ایمپلنت" target="_blank" class="text-blue">ایمپلنت های دندان</a> استفاده کرد که در واقع جايگزين ريشه‌هاي دندان مي‌شوند. ايمپلنت‌ها پايه محکمي را براي دندان‌هاي جايگزين متحرک يا دائمي و ثابتي فراهم مي‌آورند که متناسب با دندان‌هاي طبيعي تهيه مي‌شوند.</p>
خبرها حوزه سلامت را بخوانید

Application

- priodontal defects

- intrabony defects

- ridge aumentation

- extraction sites(implant preparation / placement)

- sinus lift

- cystic cavities

Advantages

- excellent osteoconductive

- speed up tge bone regeneration & heal activation

- outstanding biocompatibility (No biological rejection, No diseas transmission)

- Accurate and problem-free implantation

- easy handling

- porosity : 55 ~ 60 %

Package Specification (1 Vial / box)

Size Weight
0.3 ~ 0.5 mm 0.25 g 0.5 g 1.0 g 2.0 g 5 g 10 g
0.5 ~ 1.0 mm 0.25 g 0.5 g 1.0 g 2.0 g 5 g 10 g
1.0 ~ 2.0 mm 0.25 g 0.5 g 1.0 g 2.0 g 5 g 10 g

نظرات کاربران

نوزده به اضافه دو برابر است با :
Rolex ghost, ghost king, di water points belong to replica watches uk different series.Each represents meaning are swiss replica watches also different.Wearing different wrist can give a person the replica watches uk feeling of different, if you are wearing the water of rolex replica the ghost, noticed that people would think you like classic, but if you wear a di tong, usually people will think you more tasteful.
سبد خرید شما بروزرسانی شد