آرسی پرپ

T EDTA Cream

کد کالا :

2HDT EDTA Cream

کمپانی:

ساخت :

کره جنوبی

بسته بندی :

1

وضعیت :

به زودی

توضیحات :

حذف مواد معدنی با شلاته کردن فیلینگ آسان با عمل ایجاد تمیزترین دیواره کانال بعد از برداشت لایه اسمیر برايکانالهاي باریک در دندان هاي قدامی آماده سازي رود کانال با فایل و داراي 2 سرنگ 7 گرمی Lubricate Reamer

مشاهده نظرات

نظرات کاربران

چهار ضربدر پنج برابر است با :
سبد خرید شما بروزرسانی شد