ایمپلنت ( جراحی پیشرفته )

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

سینوس لیفت یکی از جراحی های بازسازی متداول برای آماده سازی نواحی بدون دندان قبل یا همزمان با انجام جراحی ایمپلنت می باشد

جراحی سینوس لیفت بسته

جراحی سینوس لیفت بسته

کیت جراحی سینوس به روش بسته

کیت جراحی سینوس به روش بسته

مراحل قالبگیری فیکسچر

مراحل قالبگیری فیکسچر

طراحی با مش های تیتانیومی

از روشهای بازسازی پیشرفته استخوان تکنیک مش تیتانیوم است که هنگامی که یک طرف استخوان فک دچار تخریب یا تحلیل شده باشد استفاده می‎گردد. اگر بخشی از استخوان فک از دست رفته باشد در هنگام قرارگیری ایمپلنت، در اطراف آن استخوان کافی وجود ندارد. برای بدست آوردن حجم کافی از استخوان می‎توانیم از مش تیتانیوم استفاده کنیم. مش را طرفی که استخوان از دست داده‎ایم ثابت می‎کنیم و ایمپلنت را قرار می‎دهیم. بین ایمپلنت و مش تیتانیوم نیز ماده پیوندی استخوان را قرار می‎دهیم، تا استخوان ناحیه از دست رفته بازسازی شود

جراحی زنده ایمپلنت با کاربرد مش تیانیومی

جراحی زنده ایمپلنت با کاربرد مش تیانیومی

جراحی زنده مش تیتانیومی

جراحی زنده مش تیتانیومی

جراحی زنده ایمپلنت

جراحی زنده ایمپلنت

مراحل جایگذاریMS ایمپلنت ها

مراحل جایگذاریMS ایمپلنت ها

مراحل جراحی با کیت Guide

مراحل جراحی با کیت Guide