جدیدترین ویدیوهای آموزشی دندانپزشکی - صفحه 5

طراحی با مش های تیتانیومی

از روشهای بازسازی پیشرفته استخوان تکنیک مش تیتانیوم است که هنگامی که یک طرف استخوان فک دچار تخریب یا تحلیل شده باشد استفاده می‎گردد. اگر بخشی از استخوان فک از دست رفته باشد در هنگام قرارگیری ایمپلنت، در اطراف آن استخوان کافی وجود ندارد. برای بدست آوردن حجم کافی از استخوان می‎توانیم از مش تیتانیوم استفاده کنیم. مش را طرفی که استخوان از دست داده‎ایم ثابت می‎کنیم و ایمپلنت را قرار می‎دهیم. بین ایمپلنت و مش تیتانیوم نیز ماده پیوندی استخوان را قرار می‎دهیم، تا استخوان ناحیه از دست رفته بازسازی شود

پودر استخوان ساز

پودر استخوان ساز

آموزش کامل درمان کانال

آموزش کامل درمان کانال

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

کیت جراحی سینوس به روش باز

کیت جراحی سینوس به روش باز

مراحل جراحی با کیت Guide

مراحل جراحی با کیت Guide

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر

کیت جراحی جهت فیکسچر با قطر 6 و 7

کیت جراحی جهت فیکسچر با قطر 6 و 7

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

جراحی زنده سینوس به روش باز

جراحی زنده سینوس به روش باز