سیلر و ام تی ای

Antiseptic Gels Antiseptic Gels
ژل ضد عفونی
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Antiseptic liquid No.1 2% Antiseptic liquid No.1 2%
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Aqua-Cem – For fixation And Filling Aqua-Cem – For fixation And Filling
آکوا – تسیم
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Calcetin – Cavity Liner Paste Calcetin – Cavity Liner Paste
کالسیتین
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Calcetin – Cavity liner powder Calcetin – Cavity liner powder
کالسیتین
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Calcetin – Endodontic product Calcetin – Endodontic product
کالسیتین خمیر اندودنتیک
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Cresotin Cresotin
کریزاتین، مایع شمارۀ 1
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Cresotin No.2 Cresotin No.2
کریزاتین، مایعشمارۀ 2
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Cresotin Paste Cresotin Paste
کریزاتین-خمیر
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Cupratin Powder Cupratin Powder
کوپراتین، پودر
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Cupratin Suspension No.1 Cupratin Suspension No.1
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Cupratin Suspension No.2 Cupratin Suspension No.2
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Desensetin Desensetin
دیسینسیتین
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Desensetin Desensetin
دیسینسیتین-ژل
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Desensetin Liquid Desensetin Liquid
دیسینسیتین- اسپری
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Devital devitalization Devital devitalization
دیویتال خمیر بدون آرسنیک
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Edetale – Gel for orifice detection Edetale – Gel for orifice detection
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Edetale – Gel with peroxide Edetale – Gel with peroxide
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Edetale – Liquid Edetale – Liquid
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Epoxidin – For filling of root canals Epoxidin – For filling of root canals
ایپاکسیدین
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Eugetin – For filling root canals Eugetin – For filling root canals
ایوگیتین
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Flow-Cleans-Profi Powder No.1 Flow-Cleans-Profi Powder No.1
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Ftor-Lux Fluoride Varnish Ftor-Lux Fluoride Varnish
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Ftor-Lux Kit Ftor-Lux Kit
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Hemostop – Gel Hemostop – Gel
ژل شریان بند برای جمع لثه
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Hemostop – Liquid Hemostop – Liquid
مایع شریان بند برایجمع لثه
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Iodotin Hardening paste Iodotin Hardening paste
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Iodotin Non-hardening paste Iodotin Non-hardening paste
Iodotin Non-hardening paste
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Iodotin Paste in syringe Iodotin Paste in syringe
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Liquid Liquid
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Poliren Polishing Paste No.3 Poliren Polishing Paste No.3
پالیرن شمارۀ 3
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Poliren Polishing Paste No.1 Poliren Polishing Paste No.1
پالیرن شمارۀ 1
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Poliren Polishing Paste No.2 Poliren Polishing Paste No.2
پالیرن شمارۀ 2
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Polyacrylin – Conditioner Polyacrylin – Conditioner
پلیاکریلین اسید اچ
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Polyacrylin Polyacrylin
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Polyacrylin Polyacrylin
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Polyacrylin – Varnish Polyacrylin – Varnish
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Resortin Resortin
ریزوتین
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Rootdent Rootdent
روتدنت
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Tempodent Paste Tempodent Paste
تیمپو دنت – خمیر
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Tempodent Powder Tempodent Powder
تیمپو دنت – پودر
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
Travlin – Gel Travlin – Gel
تراولین
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
?ntiseptic liquid ?2 ?ntiseptic liquid ?2
ژل ضد عفونی
کمپانی سازنده:    تهنودنت
وضعیت:    موجود
0 ريال
سبد خرید شما بروزرسانی شد