کامپوزیت‎ها

کیت کامپوزیت نانوهیبرید لایت کیور
EsCom100

موجود

قیمت : 3,400,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید تک رنگ
EsCom100

موجود

قیمت : 580,000 ریال
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,950,000 ریال
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
Nexcomp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 480,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Nexcomp Flow
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 600,000 ریال
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
Es- Flow

موجود

قیمت : 650,000 ریال
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
فیشور سیلنت
Seal.It

موجود

قیمت : 650,000 ریال
کربیلدآپ
Nex Core
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,150,000 ریال
کربیلدآپ
Core.It

موجود

قیمت : 2,250,000 ریال
کیت کربیلدآپ
Core.It Kit

موجود

قیمت : 3,350,000 ریال
کیت کامپوزیت نانو هیبرید
T Com

به زودی

ویدیوها
      کنترل عفونت و اورژانس های مطب |       Infection Contrap and Emergencies in the Dental office

کنترل عفونت و اورژانس های مطب

کارکرد و معرفی دستگاه آبچوراتور (EQ-V) - 2 | 	introduce and operate the EQ-V device

کارکرد و معرفی دستگاه آبچوراتور (EQ-V) - 2

کامپوزیت نانو فلو
T Com Flow

به زودی

فیشور سیلنت
Transeal F

به زودی

فایبرپست
NexPost
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال

بیس و لاینر

دایکال نوری (بیس و لاینر)
Biner LC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال
دایکال نوری (بیس و لاینر)
Base. It

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
پانسمان نوری
Transcen Temp In&Onlay LC

به زودی

باندینگ

باندینگ نسل پنج
MetaP&Bond
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 600,000 ریال
باندینگ نسل پنج
Es.Bond

موجود

قیمت : 600,000 ریال
ژل اسید اچ 37 درصد
Meta Etchant
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 330,000 ریال
ژل اسید اچ 37 درصد
Fine Etch

موجود

قیمت : 350,000 ریال
باندینگ نسل هفتم
T Bond

به زودی

% اسید اچ 37
Transcen Echant

به زودی

ضدحساسیت Desen
Desen

موجود

قیمت : 470,000 ریال
کرون و بریج موقت لایت کیور
Transcen Temp C&B LC

به زودی

تمپ موقت (کرون و بریج موقت)
Trantemp

به زودی

سیمان

تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت
NETC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
تمپوباند بدون اژونول و تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت
ES Temp NE&Eugnol

موجود

قیمت : 790,000 ریال
سیمان رزینی دوال کیور
Metacem
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,150,000 ریال
کیت سیمان رزینی دوال کیور
Metacem kit
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,950,000 ریال
تمپوباند اتومیکس متا
EASY NETC
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 780,000 ریال
سیمان موقت بدون اوژنول ایمپلنت
T Cem Implant

به زودی

spident,core .it,اسپیدنت,کربیلد آپ اسپیدنت,کامپوزیت نانو فلو,spident,esflow meta,dmbone,متا,پودر استوخان ساز meta,adseal,سیلر بیس رزینی spident,escom 100,اسپیدنت,کامپوزیت نانو
سبد خرید شما بروزرسانی شد