کامپوزیت‎ها

Nexcomp Nexcomp
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
2,450,000 ريال
Nexcomp Nexcomp
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
340,000 ريال
Nexcomp Flow Nexcomp Flow
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
480,000 ريال
Nex Core Nex Core
کربیلدآپ
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
1,700,000 ريال

بیس و لاینر

Biner LC Biner LC
دایکال نوری (بیس و لاینر)
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
540,000 ريال

باندینگ

MetaP&Bond MetaP&Bond
باندینگ نسل پنج
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
495,000 ريال
Meta Etchant Meta Etchant
ژل اسید اچ 37 درصد
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
270,000 ريال

سیمان

NETC NETC
تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
520,000 ريال
Metacem Metacem
سیمان رزینی دوال کیور
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
950,000 ريال
Metacem kit Metacem kit
کیت سیمان رزینی دوال کیور
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
2,450,000 ريال
Auto MIX TempoBand Auto MIX TempoBand
تمپوباند اتومیکس متا
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
610,000 ريال

آماده سازی کانال

MD- Temp MD- Temp
تمپ (کویت) تمپ
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
160,000 ريال
MetaPaste MetaPaste
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
450,000 ريال
MD Cleanser MD Cleanser
محلول آرسی پرپ
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
430,000 ريال

سیلر و ام تی ای

ADseal ADseal
سیلر بیس رزینی روت کانال
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
890,000 ريال
MetaPex MetaPex
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
450,000 ريال
MD- ChelCream MD- ChelCream
آرسی پرپ
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
495,000 ريال

گوتا پرکا و کن کاغذی

GuttaPercha 2% GuttaPercha 2%
گوتا پرکا 2 درصد
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
60,000 ريال
Paper Point 2% Paper Point 2%
کن کاغذی 2 درصد
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
51,000 ريال
GuttaPercha GuttaPercha
گوتا پرکا 4 درصد
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
118,000 ريال
paper point 4% paper point 4%
کن کاغذی 4 درصد
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
64,000 ريال
GuttaPercha 6% GuttaPercha 6%
گوتا پرکا 6 درصد
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
118,000 ريال
GuttaPercha 8% GuttaPercha 8%
گوتا پرکا 8 درصد
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
118,000 ريال
GuttaBar GuttaBar
گوتا بار
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
650,000 ريال
Paper Point 6% Paper Point 6%
کن کاغذی 6 درصد
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
64,000 ريال

اندودنتیک

  I-Root S  Apex locator   I-Root S  Apex locator
اپکس لوکیتور نسل پنجم
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
29,500,000 ريال
E&Q Master Gutta Percha system E&Q Master Gutta Percha system
سیستم تزریق گرم گوتا پرکا(آبچوراتور)
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
56,000,000 ريال
Genesys Genesys
دستگاه آبچوراتور ( تزریق گرم گوتا پرکا )
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
66,000,000 ريال
Rootor Rootor
اپکس لوکیتور
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
26,500,000 ريال
EMS 100 EMS 100
دستگاه هوشمند روتاری
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
32,500,000 ريال

تجهیزات کوچک مطب

GUN Needle Master GUN Needle Master
گان نیدل
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
1,860,000 ريال
GUN Genesys GUN Genesys
گان نیدل
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
2,100,000 ريال
PEN Tip PEN Tip
پن تیپ
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
3,200,000 ريال

مواد استخوان ساز

Bone Graft | Sorbone Bone Graft | Sorbone
پودر استخوان ساز Sorbone
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
1,580,000 ريال
Bone Graft | DM Bone Bone Graft | DM Bone
پودر استخوان ساز DM Bone
کمپانی سازنده:    متا
وضعیت:    موجود
1,580,000 ريال
سبد خرید شما بروزرسانی شد