آماده سازی کانال

تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 200,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله
Temp.It

موجود

قیمت : 700,000 ریال
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

موجود

قیمت : 680,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
MetaPaste
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
آرسی پرپ
MD- ChelCream
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال
محلول آرسی پرپ
MD Cleanser
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 680,000 ریال
آرسی پرپ - کرم پاک کننده
SoftPrep

موجود

قیمت : 680,000 ریال
آرسی پرپ
T EDTA Cream

به زودی

ام تی ای
MTA Cem

به زودی

هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم
VioPaste

موجود

قیمت : 650,000 ریال
پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو
NEXT Temp LC
کمپانی : متا | META

به زودی

پانسمان نوری لایت کیور موقت
Next Temp HV
کمپانی : متا | META

به زودی

ویدیوها
روکش زیرکونیا | Zirconia plated

روکش زیرکونیا

مراحل ساخت روکش زیرکونیا | Zirconia plated

مراحل ساخت روکش زیرکونیا

سیلر و ام تی ای

سیلر بیس رزینی روت کانال
ADseal
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
MetaPex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات
Ortho MTA

موجود

قیمت : 1,700,000 ریال
مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم
Retro MTA

موجود

قیمت : 1,300,000 ریال
MTA کیت استارتر
Biofilling

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
کربیلد آپ
T Core

به زودی

سیلر بیس رزینی
Vioseal

موجود

قیمت : 950,000 ریال
ژل ضد عفونی
Antiseptic Gels

به زودی

مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
Antiseptic liquid No.1 2%

به زودی

آکوا – تسیم
Aqua-Cem – For fixation And Filling

به زودی

کالسیتین
Calcetin – Cavity Liner Paste

به زودی

کالسیتین
Calcetin – Cavity liner powder

به زودی

کالسیتین خمیر اندودنتیک
Calcetin – Endodontic product

به زودی

کریزاتین، مایع شمارۀ 1
Cresotin

به زودی

کریزاتین، مایعشمارۀ 2
Cresotin No.2

به زودی

کریزاتین-خمیر
Cresotin Paste

به زودی

کوپراتین، پودر
Cupratin Powder

به زودی

کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
Cupratin Suspension No.1

به زودی

کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
Cupratin Suspension No.2

به زودی

دیسینسیتین
Desensetin

به زودی

دیسینسیتین-ژل
Desensetin

به زودی

دیسینسیتین- اسپری
Desensetin Liquid

به زودی

دیویتال خمیر بدون آرسنیک
Devital devitalization

به زودی

ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel for orifice detection

به زودی

ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel with peroxide

به زودی

مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Liquid

به زودی

ایپاکسیدین
Epoxidin – For filling of root canals

به زودی

ایوگیتین
Eugetin – For filling root canals

به زودی

فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
Flow-Cleans-Profi Powder No.1

به زودی

فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
Ftor-Lux Fluoride Varnish

به زودی

فولاو کلینز کورون - پودر شماره 2
Ftor-Lux Kit

به زودی

ژل شریان بند برای جمع لثه
Hemostop – Gel

به زودی

مایع شریان بند برایجمع لثه
Hemostop – Liquid

به زودی

یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
Iodotin Hardening paste

به زودی

Iodotin Non-hardening paste
Iodotin Non-hardening paste

به زودی

یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
Iodotin Paste in syringe

به زودی

مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
Liquid

به زودی

پالیرن شمارۀ 3
Poliren Polishing Paste No.3

به زودی

پالیرن شمارۀ 1
Poliren Polishing Paste No.1

به زودی

پالیرن شمارۀ 2
Poliren Polishing Paste No.2

به زودی

پلیاکریلین اسید اچ
Polyacrylin – Conditioner

به زودی

پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
Polyacrylin

به زودی

پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
Polyacrylin

به زودی

پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
Polyacrylin – Varnish

به زودی

ریزوتین
Resortin

به زودی

روتدنت
Rootdent

به زودی

تیمپو دنت – خمیر
Tempodent Paste

به زودی

تیمپو دنت – پودر
Tempodent Powder

به زودی

تراولین
Travlin – Gel

به زودی

ژل ضد عفونی
ntiseptic liquid

به زودی

سرنگ تزریق
Carrier

موجود

قیمت : 13,500,000 ریال

گوتا پرکا و کن کاغذی

گوتا پرکا 2 درصد(استاندارد)
GuttaPercha 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 70,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد
GuttaPercha
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
کن کاغذی 4 درصد
paper point
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 180,000 ریال
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%
کمپانی : متا | META

ناموجود

گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 700,000 ریال
کن کاغذی 6 درصد
Paper Point 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 90,000 ریال
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال

ابزارهای اندو

ست کامل اندو
EMS-200
کمپانی : متا | META

به زودی

spident,core .it,اسپیدنت,کربیلد آپ اسپیدنت,کامپوزیت نانو فلو,spident,esflow meta,dmbone,متا,پودر استوخان ساز ,ortho mta,bio mta meta,adseal,سیلر بیس رزینی
سبد خرید شما بروزرسانی شد