اندودنتیک

اپکس لوکیتور نسل پنجم ,  I-Root S  Apex locator,Meta,متا
اپکس لوکیتور نسل پنجم
I-Root S Apex locator
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 31,500,000 ریال
سیستم تزریق گرم گوتا پرکا(آبچوراتور),E&Q Master Gutta Percha system,Meta,متا
سیستم تزریق گرم گوتا پرکا(آبچوراتور)
E&Q Master Gutta Percha system
کمپانی : متا | META

ناموجود

دستگاه آبچوراتور ( تزریق گرم گوتا پرکا ),Genesys - META,Meta,متا
دستگاه آبچوراتور ( تزریق گرم گوتا پرکا )
Genesys - META
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 66,000,000 ریال
اپکس لوکیتور نسل پنجم,Rootor Apex Locator,Meta,متا
اپکس لوکیتور نسل پنجم
Rootor Apex Locator
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
اندو روتاری (با سیم) , Krafit Endo e Class ,Saeyang,سایانگ
اندو روتاری (با سیم)
ENDO E CLASS

موجود

قیمت : 29,500,000 ریال
اندو روتاری ( بی سیم ),Endo a Class-Non Optic,Saeyang,سایانگ
اندو روتاری ( بی سیم )
Endo a Class-Non Optic

ناموجود

پلاگراندو،دی ایکی ام،DXM،Ni-Ti Plugger set
پلاگر اندو
Ni-Ti Plugger set

به زودی

DCM،دی ایکس ام،کاتر سایز گوتا،Gutta percha Piont size cutter
کاتر سایز گوتا
Gutta percha Piont size cutter

به زودی

دستگاه هوشمند اندو روتاری ,ES-100,Meta,متا
دستگاه هوشمند اندو روتاری
ES-100
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 32,500,000 ریال
آبچوراتور سیستم تزریق گرم گوتا پرکا,Endo @ pex-DXM,DXM,دی ایکس ام
آبچوراتور سیستم تزریق گرم گوتا پرکا
Endo @ pex-DXM

موجود

قیمت : 57,000,000 ریال
مستر پن آبچوراتور,Master pen  friendo-DXM,DXM,دی ایکس ام
مستر پن آبچوراتور
Master pen friendo-DXM

موجود

قیمت : 27,500,000 ریال
دستگاه هوشمند اندو روتاری اپتیک ( بی سیم ),Endo a Class-Optic,Saeyang,سایانگ
دستگاه هوشمند اندو روتاری اپتیک ( بی سیم )
Endo a Class-Optic

موجود

قیمت : 31,500,000 ریال

موتور جراحی ایمپلنت

موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک,Implant Surgery Motor-Optic,Saeyang,سایانگ
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک
Implant Surgery Motor-Optic

موجود

قیمت : 89,500,000 ریال
آنگل ایمپلنت اپتیک ,Angle Optic,Saeyang,سایانگ
آنگل ایمپلنت اپتیک
Angle Optic

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی), Implant Surgery Motor  Non optic,Saeyang,سایانگ
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی)
Implant Surgery Motor Non optic

ناموجود

سرآنگل ایمپلنت اپتیک,Angle -Optic Ki 20,Saeyang,سایانگ
سرآنگل ایمپلنت اپتیک
Angle -Optic Ki 20

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
SAEYANG،Endodontic Micromotor + Apex Locator،اپکس لوکیتورفاندوروتاری،اپتیک
اپکس لوکیتور + اندوروتاري(اپتیک)
Endodontic Micromotor + Apex Locator

به زودی

متا،آبچوراتور،تزریق گرم گوتا پرکا،Meta،EQ-v
آبچوراتور (تزریق گرم گوتا پرکا)
EQ-V
کمپانی : متا | META

به زودی

یونیت دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی,K3 dental unit chair,Osstem,آستم,اوستم
یونیت دندانپزشکی
K3 dental unit chair
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 580,000,000 ریال

تجهیزات کوچک مطب

لوپ چشمی و هد لایت,binocular medical loupes,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی و هد لایت
binocular medical loupes

ناموجود

لایت نوردهی (هد لایت),LED Light,Ymarda,وایماردا
لایت نوردهی (هد لایت)
LED Light

موجود

قیمت : 6,500,000 ریال
دوربین داخل دهانی,Intra Oral Camera,DXM,دی ایکس ام
دوربین داخل دهانی
Intra Oral Camera

ناموجود

لایت کیور Focuse,Focuse-Spident,SpidentT,اسپیدنت
لایت کیور Focuse
Focuse-Spident

موجود

قیمت : 14,500,000 ریال
لایت کیور Cybird,DXM,DXM,دی ایکس ام
لایت کیور Cybird
DXM

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
آنگل روتاری با سیم,SP_RE16,Saeyang,سایانگ
آنگل روتاری با سیم
SP_RE16

موجود

قیمت : 8,000,000 ریال
گان نیدل ,GUN Needle Master,Meta,متا
گان نیدل
GUN Needle Master
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,860,000 ریال
گان نیدل,GUN Genesys,Meta,متا
گان نیدل
GUN Genesys
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال
پن تیپ,Pen Tip;F-FM Master,Meta,متا
پن تیپ
Pen Tip;F-FM Master
کمپانی : متا | META

ناموجود

لوپ چشمی,Loup,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی
Loup

ناموجود

لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی CH2.5سایز بزرگنمایی 2.5 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر,Loup-Head light,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-XLسایز بزرگنمایی 3 برابر
Loup-Head light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر,Loup-Head Light,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی و هد لایت CH3x-Lسایز بزرگنمایی 3 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر,Loup-Head Light,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-XLسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر,Loup-Head Light,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی و هد لایت CH3.5x-Lسایز بزرگنمایی 3.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر,Loup-Head Light,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-XLسایز بزرگنمایی 2.5 برابر
Loup-Head Light

ناموجود

لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر,Loup- Head Light,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی و هد لایت CH2.5x-Lسایز بزرگنمایی 2.5برابر
Loup- Head Light

ناموجود

لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی TTL2.8سایز بزرگنمایی 2.8 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی TTL2.3سایز بزرگنمایی 2.2 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی CM4 سایز بزرگنمایی 4 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی CH6 سایز بزرگنمایی 6 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی CH3.5 سایز بزرگنمایی 3.5 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

لوپ چشمی CH3  سایز بزرگنمایی 3 برابر,DENTAL LOUP,Ymarda,وایماردا
لوپ چشمی CH3 سایز بزرگنمایی 3 برابر
DENTAL LOUP

ناموجود

میکرو موتور

میکرو موتور (M40Es),E - Type motor _ M40Es,Saeyang,سایانگ
میکرو موتور (M40Es)
E - Type motor _ M40Es

موجود

قیمت : 3,800,000 ریال
میکرو موتور (M33ES),E - Type motor _ M33ES,Saeyang,سایانگ
میکرو موتور (M33ES)
E - Type motor _ M33ES

موجود

قیمت : 3,300,000 ریال
میکرو موتور (M300Es),E - Type motor _ M300Es,Saeyang,سایانگ
میکرو موتور (M300Es)
E - Type motor _ M300Es

موجود

قیمت : 2,750,000 ریال
موتور لابراتور پرتابل- (k38),Clinical Control Box-k38,Saeyang,سایانگ
موتور لابراتور پرتابل- (k38)
Clinical Control Box-k38

موجود

قیمت : 15,500,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی- (k-35),Clinical Control Box-k35,Saeyang,سایانگ
موتور لابراتور رومیزی- (k-35)
Clinical Control Box-k35

موجود

قیمت : 8,800,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی-M3 Champion ,Clinical Control Box- M3 Champion,Saeyang,سایانگ
موتور لابراتور رومیزی-M3 Champion
Clinical Control Box- M3 Champion

موجود

قیمت : 6,100,000 ریال
موتور لابراتور رومیزی-Mighty,Clinical Control Box-Mighty,Saeyang,سایانگ
موتور لابراتور رومیزی-Mighty
Clinical Control Box-Mighty

موجود

قیمت : 6,100,000 ریال

تصویر برداری

سنسور رادیوگرافی داخل دهانی -سایز بزرگ,RIOSensor_Size:42*30mm,Ray,ری
سنسور رادیوگرافی داخل دهانی -سایز بزرگ
RIOSensor_Size:42*30mm
کمپانی : ری | Ray

به زودی

سنسور رادیوگرافی داخل دهانی -سایز کوچک,RIOSensor_Size:39*25mm,Ray,ری
سنسور رادیوگرافی داخل دهانی -سایز کوچک
RIOSensor_Size:39*25mm
کمپانی : ری | Ray

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد