آماده سازی کانال

MD- Temp MD- Temp
تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 160,000 ریال
Temp.It Temp.It
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله
Temp.It

موجود

قیمت : 570,000 ریال
Temp.It Flow Temp.It Flow
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp.It Flow

موجود

قیمت : 550,000 ریال
MetaPaste MetaPaste
هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب
MetaPaste
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 470,000 ریال
MD- ChelCream MD- ChelCream
آرسی پرپ
MD- ChelCream
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 495,000 ریال
MD Cleanser MD Cleanser
محلول آرسی پرپ
MD Cleanser
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 430,000 ریال
SoftPrep SoftPrep
آرسی پرپ
SoftPrep

موجود

قیمت : 430,000 ریال

سیلر و ام تی ای

ADseal ADseal
سیلر بیس رزینی روت کانال
ADseal
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 890,000 ریال
MetaPex MetaPex
هیدروکسید کلسیم با ید غیر قابل انحلال در آب و دائم
MetaPex
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 470,000 ریال
Ortho MTA Ortho MTA
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات
Ortho MTA

موجود

قیمت : 1,280,000 ریال
Retro MTA Retro MTA
مینرال تری اکسید اگریگیت زیرکنیوم
Retro MTA

موجود

قیمت : 1,425,000 ریال
Antiseptic Gels Antiseptic Gels
ژل ضد عفونی
Antiseptic Gels

ناموجود

Antiseptic liquid No.1 2% Antiseptic liquid No.1 2%
مایع ضد عفونی – بیگلوکنیککلرهگزیدین %2
Antiseptic liquid No.1 2%

ناموجود

Aqua-Cem – For fixation And Filling Aqua-Cem – For fixation And Filling
آکوا – تسیم
Aqua-Cem – For fixation And Filling

ناموجود

Calcetin – Cavity Liner Paste Calcetin – Cavity Liner Paste
کالسیتین
Calcetin – Cavity Liner Paste

ناموجود

Calcetin – Cavity liner powder Calcetin – Cavity liner powder
کالسیتین
Calcetin – Cavity liner powder

ناموجود

Calcetin – Endodontic product Calcetin – Endodontic product
کالسیتین خمیر اندودنتیک
Calcetin – Endodontic product

ناموجود

Cresotin Cresotin
کریزاتین، مایع شمارۀ 1
Cresotin

ناموجود

Cresotin No.2 Cresotin No.2
کریزاتین، مایعشمارۀ 2
Cresotin No.2

ناموجود

Cresotin Paste Cresotin Paste
کریزاتین-خمیر
Cresotin Paste

ناموجود

Cupratin Powder Cupratin Powder
کوپراتین، پودر
Cupratin Powder

ناموجود

Cupratin Suspension No.1 Cupratin Suspension No.1
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ1
Cupratin Suspension No.1

ناموجود

Cupratin Suspension No.2 Cupratin Suspension No.2
کوپراتین، سوسپانسیون شمارۀ 2
Cupratin Suspension No.2

ناموجود

Desensetin Desensetin
دیسینسیتین
Desensetin

ناموجود

Desensetin Desensetin
دیسینسیتین-ژل
Desensetin

ناموجود

Desensetin Liquid Desensetin Liquid
دیسینسیتین- اسپری
Desensetin Liquid

ناموجود

Devital devitalization Devital devitalization
دیویتال خمیر بدون آرسنیک
Devital devitalization

ناموجود

Edetale – Gel for orifice detection Edetale – Gel for orifice detection
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel for orifice detection

ناموجود

Edetale – Gel with peroxide Edetale – Gel with peroxide
ژل برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Gel with peroxide

ناموجود

Edetale – Liquid Edetale – Liquid
مایع برای گسترش و شناسایی کانالهای دندان
Edetale – Liquid

ناموجود

Epoxidin – For filling of root canals Epoxidin – For filling of root canals
ایپاکسیدین
Epoxidin – For filling of root canals

ناموجود

Eugetin – For filling root canals Eugetin – For filling root canals
ایوگیتین
Eugetin – For filling root canals

ناموجود

Flow-Cleans-Profi Powder No.1 Flow-Cleans-Profi Powder No.1
فولاو-کلینز- پوروفی – پودر شمارۀ 1
Flow-Cleans-Profi Powder No.1

ناموجود

Ftor-Lux Fluoride Varnish Ftor-Lux Fluoride Varnish
فوتار-لیوکس . وﺍﺭﻧﯿﺶ فلورید کننده
Ftor-Lux Fluoride Varnish

ناموجود

Ftor-Lux Kit Ftor-Lux Kit
فولاو-کلینز- کورون ˜– پودر شمارۀ2
Ftor-Lux Kit

ناموجود

Hemostop – Gel Hemostop – Gel
ژل شریان بند برای جمع لثه
Hemostop – Gel

ناموجود

Hemostop – Liquid Hemostop – Liquid
مایع شریان بند برایجمع لثه
Hemostop – Liquid

ناموجود

Iodotin Hardening paste Iodotin Hardening paste
یدوتین خمیر (برای پر کردن دائمي)
Iodotin Hardening paste

ناموجود

Iodotin Non-hardening paste Iodotin Non-hardening paste
Iodotin Non-hardening paste
Iodotin Non-hardening paste

ناموجود

Iodotin Paste in syringe Iodotin Paste in syringe
یدوتین، خمیر برای درمان (برای پر کردن موقت کانالهای ریشهایی دندان)
Iodotin Paste in syringe

ناموجود

Liquid Liquid
مایع برای خشک کردن و پاک کردن ‌کانال و بافتهای سخت دندان
Liquid

ناموجود

Poliren Polishing Paste No.3 Poliren Polishing Paste No.3
پالیرن شمارۀ 3
Poliren Polishing Paste No.3

ناموجود

Poliren Polishing Paste No.1 Poliren Polishing Paste No.1
پالیرن شمارۀ 1
Poliren Polishing Paste No.1

ناموجود

Poliren Polishing Paste No.2 Poliren Polishing Paste No.2
پالیرن شمارۀ 2
Poliren Polishing Paste No.2

ناموجود

Polyacrylin – Conditioner Polyacrylin – Conditioner
پلیاکریلین اسید اچ
Polyacrylin – Conditioner

ناموجود

Polyacrylin Polyacrylin
پلیاکریلین سیمان گلاس آینومر برای تحکیم
Polyacrylin

ناموجود

Polyacrylin Polyacrylin
پلیاکریلین سیمانگلاس آینومر برای ترمیم
Polyacrylin

ناموجود

Polyacrylin – Varnish Polyacrylin – Varnish
پلیاکریلین وﺍﺭﻧﯿﺶ پایانی
Polyacrylin – Varnish

ناموجود

Resortin Resortin
ریزوتین
Resortin

ناموجود

Rootdent Rootdent
روتدنت
Rootdent

ناموجود

Tempodent Paste Tempodent Paste
تیمپو دنت – خمیر
Tempodent Paste

ناموجود

Tempodent Powder Tempodent Powder
تیمپو دنت – پودر
Tempodent Powder

ناموجود

Travlin – Gel Travlin – Gel
تراولین
Travlin – Gel

ناموجود

?ntiseptic liquid ?2 ?ntiseptic liquid ?2
ژل ضد عفونی
?ntiseptic liquid ?2

ناموجود

گوتا پرکا و کن کاغذی

GuttaPercha 2% GuttaPercha 2%
گوتا پرکا 2 درصد
GuttaPercha 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 63,000 ریال
Paper Point 2% Paper Point 2%
کن کاغذی 2 درصد
Paper Point 2%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 53,000 ریال
GuttaPercha GuttaPercha
گوتا پرکا 4 درصد
GuttaPercha
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 130,000 ریال
paper point 4% paper point 4%
کن کاغذی 4 درصد
paper point 4%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 65,000 ریال
GuttaPercha 6% GuttaPercha 6%
گوتا پرکا 6 درصد
GuttaPercha 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 130,000 ریال
GuttaPercha 8% GuttaPercha 8%
گوتا پرکا 8 درصد
GuttaPercha 8%
کمپانی : متا | META

ناموجود

GuttaBar GuttaBar
گوتا بار آبچوراتور متا
GuttaBar
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 650,000 ریال
Paper Point 6% Paper Point 6%
کن کاغذی 6 درصد
Paper Point 6%
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 65,000 ریال
Gutta Percha 4% Spident Gutta Percha 4% Spident
گوتا پرکا 4 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 4% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
Gutta Percha 6% Spident Gutta Percha 6% Spident
گوتا پرکا 6 درصد اسپیدنت
Gutta Percha 6% Spident

موجود

قیمت : 108,500 ریال
سبد خرید شما بروزرسانی شد