تجهیزات مطب

Angle Optic Angle Optic
آنگل ایمپلنت اپتیک
Angle Optic

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
Angle -Optic Ki 20 Angle -Optic Ki 20
سرآنگل ایمپلنت اپتیک
Angle -Optic Ki 20

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
Implant Surgery Motor-Optic Implant Surgery Motor-Optic
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک
Implant Surgery Motor-Optic

موجود

قیمت : 85,000,000 ریال
 Implant Surgery Motor  Non optic  Implant Surgery Motor  Non optic
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی)
Implant Surgery Motor Non optic

ناموجود

ترمیمی

Es Temp Implant Es Temp Implant
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت
Es Temp Implant

موجود

قیمت : 890,000 ریال

ایمپلنت

Cover Screw Cover Screw
Cover screw
Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 150,000 ریال
MS kit MS kit
MS kit
MS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 22,500,000 ریال
123 kit 123 kit
123 kit
123 kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,600,000 ریال
CAS kit CAS kit
CAS kit
CAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 58,500,000 ریال
LAS kit LAS kit
LAS kit
LAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 46,500,000 ریال
Bone mill Bone mill
Bone mill
Bone mill
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 8,500,000 ریال
Taper kit Taper kit
Taper kit
Taper kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 45,500,000 ریال
Ultra-kit Ultra-kit
Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
Esset kit Esset kit
Esset kit
Esset kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 43,500,000 ریال
Ortho kit Ortho kit
Ortho kit
Ortho kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,100,000 ریال
Osteo kit Osteo kit
Osteo kit
Osteo kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 23,500,000 ریال
Sinus kit Sinus kit
Sinus kit
Sinus kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 16,500,000 ریال
Cap Cap
Cap
Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 710,000 ریال
Healing Healing
Healing
Healing
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 740,000 ریال
123 full kit 123 full kit
123 full kit
123 full kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 43,500,000 ریال
Height Height
Height
Height
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 790,000 ریال
Torque Wrench Torque Wrench
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 8,950,000 ریال
TS III HA Pre Mount TS III HA Pre Mount
TS III HA Pre Mount
TS III HA Pre Mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
Stud abutment Stud abutment
Stud abutment
Stud abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,790,000 ریال
Osteotomy kit Osteotomy kit
Osteotomy kit
Osteotomy kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 17,500,000 ریال
New hanaro kit New hanaro kit
New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,550,000 ریال
Prosthetic kit Prosthetic kit
Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 25,500,000 ریال
Bone screw kit Bone screw kit
Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,900,000 ریال
 Screw Removal kit  Screw Removal kit
Screw Removal
Screw Removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 34,500,000 ریال
Smart builder Smart builder
Smart builder
Smart builder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,190,000 ریال
Angled  Abutment Angled  Abutment
Angled Abutment
Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,390,000 ریال
NP-cast abutment NP-cast abutment
NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,380,000 ریال
Ziocera abutment Ziocera abutment
Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,230,000 ریال
Locator abutment Locator abutment
Locator abutment
Locator abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,650,000 ریال
Bite index Bite index
Bite index
Bite index
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,420,000 ریال
Transfer abutment Transfer abutment
Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,890,000 ریال
Bone spreader kit Bone spreader kit
Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 17,500,000 ریال
O-Ring  Set O-Ring  Set
O-Ring Set
O-Ring Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 540,000 ریال
Temporary Abutment Temporary Abutment
Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
TSIV SA Fixture no-mount TSIV SA Fixture no-mount
TSIV SA Fixture no-mount
TSIV SA Fixture no-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,290,000 ریال
Free form abutment Free form abutment
Free form abutment
Free form abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,750,000 ریال
Gold-cast abutment Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,780,000 ریال
Tissue Punch Tissue Punch
Tissue Punch
Tissue Punch
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,380,000 ریال
TSIII SA Fixture NO-mount TSIII SA Fixture NO-mount
TSIII SA Fixture NO-mount
TSIII SA Fixture NO-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,490,000 ریال
TSIII CA Fixture pre-mount TSIII CA Fixture pre-mount
TSIII CA Fixture pre-mount
TSIII CA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,190,000 ریال
Convertible abutment Convertible abutment
Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,290,000 ریال
TSIII CA Fixture NO-mountfi TSIII CA Fixture NO-mountfi
TSIII CA Fixture NO-mount
TSIII CA Fixture NO-mountfi
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
Laboratory screw Laboratory screw
Laboratory screw
Laboratory screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 150,000 ریال
Angled Abutment Ziocera Angled Abutment Ziocera
Angled Abutment Ziocera
Angled Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,620,000 ریال
Locator Core Tool Locator Core Tool
Locator Core Tool
Locator Core Tool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,890,000 ریال
Auto Bone Ejector Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 780,000 ریال
Quick temporary abutment Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1 ریال
Ridge split kit - offset Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 16,500,000 ریال
Easy Fixture removal kit Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 34,500,000 ریال
Locator Lab Analog Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,410,000 ریال
Fixture lab analog Fixture lab analog
Fixture lab analog
Fixture lab analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 520,000 ریال
Straight Abutment Ziocera Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,230,000 ریال
O-Ring Retainer Set O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
Auto Bone Collector Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,400,000 ریال
Ridge split kit - straight Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 9,950,000 ریال
Bone Graft | DM Bone Bone Graft | DM Bone
پودر استخوان ساز DM Bone
Bone Graft | DM Bone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
Bone Graft | Sorbone Bone Graft | Sorbone
پودر استخوان ساز Sorbone
Bone Graft | Sorbone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
Locator Torque Driver Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
O-Ring Retainer Cap Set O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
Angled Abutment Selector Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 910,000 ریال
Locator Replacement Male Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 910,000 ریال
Locator Replacment Male Locator Replacment Male
Locator Male Processing Kit
Locator Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,190,000 ریال
Locator Imperssion Coping Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,410,000 ریال
TS Convertible Lab Analog TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 420,000 ریال
Pick-up impression coping Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,690,000 ریال
TS Convertible Protect Cap TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 890,000 ریال
Transfer impression coping Transfer impression coping
Transfer impression coping
Transfer impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
TS Convertible Plastic Cylinder TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 890,000 ریال
Locator Extended Replacment Male Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 910,000 ریال
TS Convertible Polishing Protector TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 490,000 ریال
TS Convertible Combination Cylinder TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,290,000 ریال
Easy Screw removal kit Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Custom kit Custom kit
Custom kit
Custom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Rigid abutment Rigid abutment
Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Multi abutment Multi abutment
Multi abutment
Multi abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Osstem guide kit Osstem guide kit
Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

TSIV SA Fixture pre-mount TSIV SA Fixture pre-mount
TSIV SA Fixture pre-mount
TSIV SA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Multi angled abutment Multi angled abutment
Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

سبد خرید شما بروزرسانی شد