حراج های نرمال

تمپوباند بدون اژونول و تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت + ' ' + ES Temp NE&Eugnol + ' ' + تمپوباند بدون اژونول و تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت
ES Temp NE&Eugnol
کمپانی سازنده :   اسپیدنت
وضعیت: موجود
قیمت : 690,000 ريال
قیمت در حراج : 483,000 ريال
کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید + ' ' + Nexcomp + ' ' +
Nexcomp
کمپانی سازنده :   متا
وضعیت: موجود
قیمت : 2,100,000 ريال
قیمت در حراج : 1,782,000 ريال
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله + ' ' + Temp.It Flow + ' ' +
Temp.It Flow
کمپانی سازنده :   اسپیدنت
وضعیت: موجود
قیمت : 540,000 ريال
قیمت در حراج : 303,800 ريال

حراج های اورژانسی

تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت + ' ' + NETC + ' ' +
NETC
کمپانی سازنده :   متا
قیمت در حراج : 120,000 ريال
انقضا: 1395/04/10 برابر با 2016/06/30 می باشد
-204   روز مانده تا انقضا
غیر قابل تعویض و عودت
کربیلدآپ + ' ' + Nex Core + ' ' +
Nex Core
کمپانی سازنده :   متا
قیمت در حراج : 1,200,000 ريال
انقضا: 1395/04/10 برابر با 2016/06/30 می باشد
-204   روز مانده تا انقضا
غیر قابل تعویض و عودت
سر سوزن سه بعدی بدون درد + ' ' + NOP Needle + ' ' +
NOP Needle
کمپانی سازنده :   اسپیدنت
قیمت در حراج : 160,000 ريال
انقضا: 1395/04/10 برابر با 2016/06/30 می باشد
-204   روز مانده تا انقضا
غیر قابل تعویض و عودت
مینرال تری اکسید اگریگیت سیلیکات + ' ' + Ortho MTA + ' ' +
Ortho MTA
کمپانی سازنده :   بایو ام تی ای
قیمت در حراج : 1,200,000 ريال
انقضا: 1395/07/18 برابر با 2016/10/09 می باشد
-103   روز مانده تا انقضا
غیر قابل تعویض و عودت
سبد خرید شما بروزرسانی شد