آخرین رویدادهای دندانپزشکی - صفحه 4
آزاد تجارت پارس ، Azad Tejarat Pars,همکاران,کوروش شعبانی،مریم کریم زاده،بیتا بهروان

هفدهمین کنگره سالانه انجمن اندودانتیست های ایران

تاریخ برگزاری : 1395/05/08 - 1395/05/06

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک


سالن A غرفه های A40 A41 A46

علیرضا عباسی، آستم، Osstem

56 مین کنگره سراسری دندانپزشکی (FDI)

تاریخ برگزاری : 1395/02/31 - 1395/02/28

مکان برگزاری : تهران   نمایشگاه بین المللی تهران


سالن 6