آخرین رویدادهای دندانپزشکی
کنگره فک و صورت

کنگره فک و صورت

تاریخ برگزاری : 1396/11/27 - 1396/11/24

مکان برگزاری : تهران   تهران


کنگره فک و صورت

مدیر عامل,علیرضا عباسی,سمیه رضیئی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,دکتر یمنی,دکتر پژمان,دکتر معنایی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد

کنگره عمومی

تاریخ برگزاری : 1396/10/22 - 1396/10/19

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد


کنگره عمومی

سمیه رضیئی,کوروش شعبانی,بهار حدادی,مریم کریم زاده,مصطفی روشنی,بیتا بهروان,فرناز نظیری پور,کتایون خانلری,همکاران فروش,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

تاریخ برگزاری : 1396/10/08 - 1396/10/05

مکان برگزاری : تهران   مرکز همایش های برج میلاد تهران


هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

همکاران فروش،بهار حدادی,کتایون خانلری,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,کنگره ترمیمی شیراز,انجمن دندانپزشکی، پاییز 1396

سمینار علمی انجمن دندانپزشکی ایران

تاریخ برگزاری : 1396/09/17 - 1396/09/15

مکان برگزاری : شیراز   هتل هما شیراز


سمینار علمی انجمن دندانپزشکی ایران

دکتر یو،کارگاه عملی،نمایشگاه دندانپزشکی،بایوام تی ای،BioMTA،آزاد تجارت پارس،Azad Tejarat Pars،دندانپزشکی،انجمن دندانپزشکی،انجمن اندودانتیست ها،سومین سمپوزیوم بین المللی،اصفهان پاییز 1396

سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیستهای ایران

تاریخ برگزاری : 1396/09/17 - 1396/09/14

مکان برگزاری : اصفهان   دانشکده دندانپزشکی اصفهان


سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیستهای ایران و اولین همایش جامع اندودانتیست های ایران

مدیر عامل,علیرضا عباسی,همکاران فروش,بهار حدادی,مریم کریم زاده,بیتا بهروان،فرشاد مرادی،کتایون خانلری,دیمیتری پولی آکوو,Dmitriy Polyakov,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,تهنودنت,Osstem,Tehno Dent,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,کنگره ترمیمی،هتل اسپیناس،پاییز 1396

کنگره ترمیمی

تاریخ برگزاری : 1396/08/12 - 1396/08/10

مکان برگزاری : تهران   هتل اسپیناس پالاس


کنگره ترمیمی

شرکت آزاد تجارت پارس در هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

تاریخ برگزاری : 1396/07/28 - 1396/07/25

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک


هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

نمایشگاه اصفهان

نمایشگاه جانبی اصفهان

تاریخ برگزاری : 1396/06/03 - 1396/06/01

مکان برگزاری : اصفهان   هتل عباسی


نمایشگاه اصفهان

آزاد تجارت پارس،کنگره ترمیمی و زیبایی دندان،دندانپزشکی،هتل المپیک،تهران،Azad Tejarat Pars،Dentist

کنگره ترمیمی و زیبایی

تاریخ برگزاری : 1396/05/27 - 1396/05/25

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک


کنگره ترمیمی و زیبایی

کنگره مشهد

کنگره مشهد

تاریخ برگزاری : 1396/05/13 - 1396/05/10

مکان برگزاری : مشهد   هتل پردیسان


کنگره مشهد