آخرین رویدادهای دندانپزشکی

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

تاریخ شروع : 1396/10/05

تاریخ پایان : 1396/10/08

مکان برگزاری : تهران   مرکز همایش های برج میلاد تهران

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

رویداد آینده
هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

تاریخ شروع : 1396/07/25

تاریخ پایان : 1396/07/28

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

رویداد آینده
نمایشگاه اصفهان

نمایشگاه جانبی اصفهان

تاریخ شروع : 1396/06/01

تاریخ پایان : 1396/06/03

مکان برگزاری : اصفهان   هتل عباسی

نمایشگاه اصفهان

رویداد گذشته
کنگره ترمیمی و زیبایی در هتل المپیک

کنگره ترمیمی و زیبایی

تاریخ شروع : 1396/05/25

تاریخ پایان : 1396/05/27

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک

کنگره ترمیمی و زیبایی

رویداد گذشته
کنگره مشهد

کنگره مشهد

تاریخ شروع : 1396/05/10

تاریخ پایان : 1396/05/13

مکان برگزاری : مشهد   هتل پردیسان

کنگره مشهد

رویداد گذشته
ششمین سمپوزیوم بین المللی استئولوژی

ششمین سمپوزیوم بین المللی استئولوژی ایران

تاریخ شروع : 1396/04/29

تاریخ پایان : 1396/04/30

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک

ششمین سمپوزیوم بین المللی استئولوژی ایران با همکاری بخش پریودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی

رویداد گذشته
پرزنت سبستم آستم توسط آقای دکتر سلیمانزاده

کنگره ایمپلنت و چالش های پس از آن

تاریخ شروع : 1396/04/11

تاریخ پایان : 1396/04/13

مکان برگزاری : تبریز   تبریز

کنگره ایمپلنت و چالش های پس از آن

رویداد گذشته
آزاد تجارت پارس اسپانسر 57 کنگره دندانپزشکی

EXCIDA 57

تاریخ شروع : 1396/02/24

تاریخ پایان : 1396/02/28

مکان برگزاری : تهران   محل اجلاس سران و نمایشگاه بین المللی چمران

پنجاه و هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

رویداد گذشته
حضور بهار آردین در نمایشگاه اکسیدا 57

EXCIDA 57

تاریخ شروع : 1396/02/24

تاریخ پایان : 1396/02/28

مکان برگزاری : تهران   محل اجلاس سران و نمایشگاه بین المللی چمران

حضور همکاران در پنجاه و هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

رویداد گذشته
معرفی یونیت استم توسط کارشناس فروش

کنگره عمومی

تاریخ شروع : 1395/10/21

تاریخ پایان : 1395/10/24

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد

کنگره عمومی

رویداد گذشته