آخرین رویدادهای دندانپزشکی

آزاد تجارت پارس اسپانسر 57 کنگره دندانپزشکی

EXCIDA 57

تاریخ شروع : 1396/02/24

تاریخ پایان : 1396/02/28

مکان برگزاری : تهران   محل اجلاس سران و نمایشگاه بین المللی چمران

پنجاه و هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

رویداد گذشته
حضور بهار آردین در نمایشگاه اکسیدا 57

EXCIDA 57

تاریخ شروع : 1396/02/24

تاریخ پایان : 1396/02/28

مکان برگزاری : تهران   محل اجلاس سران و نمایشگاه بین المللی چمران

حضور همکاران در پنجاه و هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

رویداد گذشته
معرفی یونیت استم توسط کارشناس فروش

کنگره عمومی

تاریخ شروع : 1395/10/21

تاریخ پایان : 1395/10/24

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد

کنگره عمومی

رویداد گذشته
برگزاری کلاس آموزشی توسط دکتر جهانگیر نیا

برگزاری کلاس آموزشی سینوس لیفت openو close

تاریخ شروع : 1395/10/21

تاریخ پایان : 1395/10/24

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد

مدرس:جناب آقای دکتر جهانگیر نیا

رویداد گذشته
کلاس آموزشی سینوس لیفت

برگزاری کلاس آموزشی لیفت close

تاریخ شروع : 1395/10/21

تاریخ پایان : 1395/10/24

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد

مدرس:جناب آقای دکتر معیر

رویداد گذشته
نشست دندانپزشکان استان مازندران

کنگره ایمپلنت و اندو

تاریخ شروع : 1395/10/09

تاریخ پایان : 1395/10/10

مکان برگزاری : ساری   ساری

کنگره ایمپلنت و اندو

رویداد گذشته
تیم فروش آزاد تجارت پارس

کنگره ایمپلنت و زیبایی

تاریخ شروع : 1395/10/01

تاریخ پایان : 1395/10/03

مکان برگزاری : اصفهان   اصفهان

همایش های کوثر

رویداد گذشته
برگزاری کلاس آموزشی با حضور آقای امید مقدس

آموزش پیشرفته پیوند استخوان

تاریخ شروع : 1395/09/24

تاریخ پایان : 1395/09/27

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک - سالن پارسه

مدرس: جناب آقای دکتر امید مقدس

رویداد گذشته
کارکنان آزاد تجارت پارس در شانزدهمین کنگره پروستودنتیست

کنگره پروستودنتیست

تاریخ شروع : 1395/09/16

تاریخ پایان : 1395/09/19

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد

شانزدهمین کنگره پروستودنتیست ایران

رویداد گذشته
کنگره شیراز- با حضور آقای مروجی-نماینده شیراز

کنگره شیراز

تاریخ شروع : 1395/08/26

تاریخ پایان : 1395/08/29

مکان برگزاری : شیراز   هتل همای شیراز

هفدهمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران-غرفه A14

رویداد گذشته