آخرین رویدادهای دندانپزشکی
کنگره فک و صورت

کنگره فک و صورت

تاریخ برگزاری : 1396/11/27 - 1396/11/24

مکان برگزاری : تهران   تهران


کنگره فک و صورت

کنگره عمومی

کنگره عمومی

تاریخ برگزاری : 1396/10/22 - 1396/10/19

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد


کنگره عمومی

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

تاریخ برگزاری : 1396/10/08 - 1396/10/05

مکان برگزاری : تهران   مرکز همایش های برج میلاد تهران


هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیستهای ایران

سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیستهای ایران

تاریخ برگزاری : 1396/09/17 - 1396/09/14

مکان برگزاری : اصفهان   دانشکده دندانپزشکی اصفهان


سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیستهای ایران و اولین همایش جامع اندودانتیست های ایران

کنگره ترمیمی

کنگره ترمیمی

تاریخ برگزاری : 1396/08/12 - 1396/08/10

مکان برگزاری : تهران   هتل اسپیناس پالاس


کنگره ترمیمی

شرکت آزاد تجارت پارس در هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

تاریخ برگزاری : 1396/07/28 - 1396/07/25

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک


هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

نمایشگاه اصفهان

نمایشگاه جانبی اصفهان

تاریخ برگزاری : 1396/06/03 - 1396/06/01

مکان برگزاری : اصفهان   هتل عباسی


نمایشگاه اصفهان

آزاد تجارت پارس،کنگره ترمیمی و زیبایی دندان،دندانپزشکی،هتل المپیک،تهران،Azad Tejarat Pars،Dentist

کنگره ترمیمی و زیبایی

تاریخ برگزاری : 1396/05/27 - 1396/05/25

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک


کنگره ترمیمی و زیبایی

کنگره مشهد

کنگره مشهد

تاریخ برگزاری : 1396/05/13 - 1396/05/10

مکان برگزاری : مشهد   هتل پردیسان


کنگره مشهد

ششمین سمپوزیوم بین المللی استئولوژی

ششمین سمپوزیوم بین المللی استئولوژی ایران

تاریخ برگزاری : 1396/04/30 - 1396/04/29

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک


ششمین سمپوزیوم بین المللی استئولوژی ایران با همکاری بخش پریودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی